Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností

Pondelok

6:15 – Pobožnosť za misie a misionárov, ranná sv. omša za členov Misijného združenia Ducha Svätého

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Antona, opáta

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:15 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Féria 

Sobota

Sv. Šebastiána,  ľub. spomienka

Nedeľa

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Kňazská rekolekcia

Vo štvrtok 11.1. sme mali vo farnosti prvú rekolekciu kňazov nového turzovského dekanátu. Zúčastnili ste sa na nej v hojnom počte, čo veľmi ocenili aj prítomní kňazi. Ďakujeme, že ste svojou účasťou podporili nás kňazov a zároveň Vás prosíme o modlitby, aby sme svoju kňazskú službu vykonávali zodpovedne a nábožne.

  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť pred svätými omšami a tiež v omšiach počas prosieb veriacich. 

  

Dary na kostol a poďakovanie

Na kostol ste obetovali: z prvonedeľnej zbierky – Turzovka 737,27€, Dlhá 111,50€, Turkov 70,80€. Na kazateľnicu obetoval jeden Bohu známy darca 100€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.