Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Obec leží v geomorfologickom celku Turzovská vrchovina v Západných Beskydách, v doline potoka Kornianka.

Územie neskoršej obce prvý raz nachádzame v písomných prameňoch v druhej polovici 16. storočia, v roku 1580 sa spomína potok na Weliku Kornu. Samotná obec však vznikla až v roku 1954 rozdelením tzv. veľkej Turzovky a spojením osád Nižná a Vyšná Korňa. V roku 1950 tu žilo 2412 obyvateľov. V chotári obce sa nachádza prírodná zaujímavosť – samovoľný povrchový výver ropy, nazývaný Korňanský ropný prameň.

Korňa patrila aj po cirkevnej stránke dlhé obdobie do farnosti Turzovka. Až v roku 2000 tu nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom Korec erigoval samostatnú farnosť. V roku 1994 bol v obci postavený súčasný farský kostol Božského srdca Ježišovho. Predtým veriaci využívali starší drevený kostol, ktorý bol prerobený z domu a pre potreby Cirkvi zakúpený v roku 1949. Drevený kostol slúži v súčasnosti ako pastoračné centrum.

Podľa sčítania z roku 2011 žilo v obci 2142 obyvateľov.