Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je naším pôstnym kazateľom prorok Jeremiáš. Ponúka uzavretie novej zmluvy Boha s človekom: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“

Čítať ďalej...

Sv. Jozef

 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a 

Uvedenie do bohoslužby: 

Zhromaždili sme sa slávnosti svätého Jozefa, v dome, ktorý mu je zasvätený. Jozef síce žil dávno, ale stále je vzorom nielen ideálneho muža, ale i vzor dennodennej obetavej práce. Nebol to hrdina veľkých udalosti - bol muž všedného dňa, bol mužom činu.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

„Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy“. Tak začína v misáli – bohoslužobnej knihe svätá omša dnešnej nedele.

Čítať ďalej...

Príprava na sväté prijímanie. 

 Už ste išli na nejakú oslavu? Ako ste sa pripravili? (Nejaký dar, obliekli...)

Ako sa pripravujeme na sv. omšu? Čo je tam dôležité?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Schádzame sa tu každú nedeľu. Prečo? Pretože musíme svoj vzťah k Bohu vždy znovu usmerňovať podľa Svätého Písma, aby sme neskĺzli do povery, alebo k nesprávnym zvykom. Máme sa tu stále čomu učiť, prehlbovať svoje náboženské predstavy, učiť sa myslieť a konať podľa Pána Ježiša. Pripomeňme si, koľko nám toho ešte chýba vo vedomostiach i v konaní - a prosme o odpustenie. 

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Prvá pôstna nedeľa nás viedla s Pánom Ježišom na púšť, aby sme lepšie poznali seba. Dnešná, druhá pôstna nedeľa nás vedie na Horu premenenie, aby sme lepšie poznali nášho Pána. Prosme najprv, aby Boh rozjasnil náš zrak, zaprášený všednosťami, mohli počúvať Božie slovo a spoznať Pána po premenení chleba.

Čítať ďalej...

Uvedenie do sv. omše:

 Dnešná 1. pôstna nedeľa nám chce pomôcť k obnove a náprave života. Pripomína nám, že tak ako sa Noe zachránil z vôd potopy, tak sme boli zachránení vodou krstu. A ako Pán Ježiš odolal pokušeniam Zlého, tak môžeme víťaziť aj my silou sviatosti krstu, modlitby a dobrými skutkami.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnešné Božie slovo nám hovorí o malomocnom človekovi. Skúste si dnes uvedomiť, čo všetko robí človeka malomocným: nielen choroba telesná, ale i duchovná choroba - sebectvo, ktoré ho tiež vyháňa zo spoločenstva ostatných.

Čítať ďalej...

Mk 1,40-45

Bol niekto z vás chorý? Čo spôsobuje choroba?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Všetko na svete sa mení, Boh sám je bez premeny. Aj človek sa mení, ale nerád, ťažko.

Boh nás však chce zmeniť k lepšiemu, pretože nás má rád.

Aj dnes sme tu preto, aby sme sa zmenili k lepšiemu.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.