Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na prahu dobrodružstva nového roka. Odborníci robia hospodárske a politické prognózy. My kresťana vieme: Nový rok bude lepší, ako bol starý, ak my budeme lepší, než v starom roku. A ešte jedno vieme: Nebudeme v ňom sami, veď sme veriaci kresťania. Preto hneď na začiatku prvej bohoslužby si v našej slabosti a neistote pozvime na pomoc nášho Pána Ježiša.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby

 Dnes je sviatok Svätej Rodiny - rodiny muža Jozefa, jeho manželky Márie a dieťaťa Ježiša. Uvažovanie nad týmto sviatkom nás chce priviesť k zamysleniu, ako v našich domovoch udržať vianočný pokoj, sviatočnú pohodu po celý rok.

Čítať ďalej...

 Sk 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

Pri stretnutiach zaznievajú po tieto dní slova: Šťastné a veselé. Preto možno nie je  vhodné hovoriť o ťažkostiach. Ale ani celý dnešný sviatok mučeníka Štefana nepasuje do vianočnej romantiky.  Preto otvorím diskusiu – skôr uvažovanie, keďže hovorím iba ja - na tému: čo je najťažšie v živote?

Čítať ďalej...

Narodilo sa nám Slnko Spravodlivosti  (Jozef Šoška) 

Pavlov lekár a historik Lukáš, autor evanjelia, vyrozprával najpodivuhodnejšiu udalosť v dejinách sveta v troch riadkoch. Boh prichádza medzi nás – evanjelium na to má tri riadky: 

Čítať ďalej...

Tichá a svätá noc. Také prívlastky sme dali dnešnej noci. Prečo je ňou práve tá dnešná? Tichá nie je – veď je narušená delobuchmi, ale svätá je určite.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Blíži sa koniec adventu. Dnes už máme vedieť či Vianoce budú stretnutím s Kristom – teda či ich prežijeme v dobrom vzťahu s ľuďmi, podľa vôle Božej.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je nedeľa „Letare“ - radosti - a omšové rúcho má mať dnes ružovú farbu radosti.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Žijeme vo svete plnom nedostatkov. A občas sa vyčítavo obzeráme po jeho Stvoriteľovi. Zabúdame, že svet nie je ešte hotový, a my ľudia tiež nie. Žijeme totiž na veľkom stavenisku sveta i ľudí, kde zmätky pochádzajú z nedodržovania plánu Stvoriteľa.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na začiatku adventu, doby prípravy na nové, hlbšie vianočné stretnutie s Pánom Ježišom. V advente máme skontrolovať zacielenie svojho  života, svojich názorov, či smerujú k dobru, k Bohu. Vianoce síce minúť nemôžeme, ale s Kristom sa minúť môžeme.

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.