Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Pondelok 31. týždňa

Flp 2, 1-4, Lk 14, 12-14 

Čítania počas roka nie sú vyberané tak, aby boli kompatibilné.

Čítať ďalej...

Sobota 30. týždňa

Flp 1, 18b-26, Lk 14, 1. 7-11 

Zaujímavé, v ostatnom čase som sa stretol v dvoch prípadoch s niečím nezvyklým.

Čítať ďalej...

Utorok 30. týždňa

Ef 5, 21-33, Lk 13, 18-21 

Každé Ježišovo podobenstvo je povedané pre nás, rovnako ako pre tých ktorým to hovoril Ježiš priamo.

Čítať ďalej...

Pondelok 30. týždňa

 Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17  

Včera po florbale hovorí jeden chlapec z detského domova druhému: Ja idem zajtra domov. Ten druhý: To ti závidím! 

Čítať ďalej...

Skutočnosť smrti

Lk 23, 44-46.50.52-53

Stretávate sa intenzívne so skutočnosťou smrti. Vo svete ...  ale aj v našom  prostredí, dokonca v rodine.

Čítať ďalej...

Štvrtok 29. týždňa

Ef 3, 14-21, Lk 12, 49-53 

Napätie a problémy v medziľudských vzťahoch môžu spôsobiť kolaps v rodine, na pracovisku a medzi národmi i vojnu. 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.