Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Utorok 5.týždňa

Gn 1, 20 – 2, 4af, Mk 7, 1-13 

Vlani som úvahu na dnešné evanjelium začal takto: 

Čítať ďalej...

Sobota 4. týždňa

Hebr 13, 15-17. 20-21, Mk 6, 30-34

Pred časom som sľúbil, že si na mušku zoberiem: Syndróm vyhorenia.

Čítať ďalej...

Piatok 4. týždňa

Hebr 13, 1-8, Mk 6, 14-29

Čo všetko musí uveriť človek, ktorý neuverí v Boha!

Čítať ďalej...

Sv. Ján Bosko

Narodil sa roku 1815 pri Castelnuove v Turínskej diecéze.

Čítať ďalej...

Pondelok 4. týždňa

Hebr 11, 32-40, Mk 5, 1-20  

Snáď pri nijakej stati evanjelia sa toľko nenatrápim ako pri dnešnej.

Čítať ďalej...

Sv. Tomáš Akvinský

Narodil sa okolo roku 1225 v rodine akvinských kniežat. Študoval najprv v kláštore na Monte Cassino, potom v Neapole.

Čítať ďalej...

Sv. Timotej a Titus

Timotej a Títus, žiaci a pomocníci apoštola Pavla: jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.