Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28, Mt 21, 33-43. 45-46

Ktorí sme vyrástli v socializme, sme samozrejme poznačení jeho ideológiou. Preto nás dnešné podobenstvo tak nezasiahne ako tých, ktorým to Pán Ježiš priamo hovoril, prípadne vyrástli v inej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

Jer 17, 5-10, Lk 16, 19-31

 Hovorí sa: Tam na cintoríne je jediná spravodlivosť. Aj to nemusí byť úplne pravda, ak sa pozeráme na pomníky. A to iste sa dá povedať i o pohreboch a najmä o chválorečiach na nich.

Čítať ďalej...

Streda po 2. pôstnej nedeli

Jer 18, 18-20, Mt 20, 17-28

 Dávaj pozor – často upozorňujú deti v škole, Dávaš pozor?  - pýta sa matka dieťaťa, ktorému niečo vysvetľuje.

Čítať ďalej...

Utorok po 2. pôstnej nedeli

Iz 1, 10. 16-20, Mt 23, 1-12

 Evanjelista Matúš, ktorý písal pre Židov dosť často hovorí o farizejoch. Pre nás je to trochu nezrozumiteľné. Akoby vzdialené, a zbytočné! Evanjelia sú však napísané pre nás. Všetko čo tam je, je na naše poučenie a povzbudenie.

Čítať ďalej...

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

 Dan 9, 4b-10, Lk 6, 36-38

 Po ulici ide, skôr sa hrdo nesie muž ovešaný na krku i zápästí zlatými reťazami. Oproti ide bezdomovec a prosí ho: Tri dní som nič nejedol. Boháč mu s predstieranou láskavosťou hovorí: To sa musíte premôcť a donútiť jesť!

Čítať ďalej...

Čo za to?

V ostatom čase badáme posun v myslení človeka. Ako keby hlavnou motiváciou, zmyslom života, bola myšlienka: Čo za to? Táto otázka sa zakorenila snáď vo všetkých oblastiach života. My starí si ešte pamätáme, že najväčšou odmenou a túžbou v športe bolo reprezentovať. Teraz? Čo za to?

Čítať ďalej...

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Ez 18, 21-28, Mt 5, 20-26

 V každej farnosti kde som účinkoval som mával stretnutia s mládežou. Najčastejšie riešili vzťahy – čo je u nich prirodzené. Keď som im raz povedal, že základom dobrého vzťahu je úcta, nebolo vidno, žeby s tým súhlasili. S úctou majú dosť problém.

Čítať ďalej...

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh, Mt 7, 7-12

 Nikto z veriacich ľudí nespochybňuje zmysel modlitby vzdávania vďaky a modlitby zvelebovania. Ináč je to s prosebnou modlitbou, hoci ju najčastejšie prednášame Bohu, a súčasne sú proti nej najčastejšie vznášané výčitky.

Čítať ďalej...

Streda po 1. pôstnej nedeli

 Jon 3, 1-10, Lk 11, 29-32

 Pílili sme drevo a počas prestávky keď nešiel cirkulár mi jeden farník z ničoho nič povie: Veľmi ma rozčuľuje televízia. Spomínal konkrétne relácie. Potom sa trochu zháčil a povedal: Viem dá sa to vypäť. Bývalý banskobystrický pán biskup Rudolf Baláž, zvykol položartovne hovoriť: Viete, ten prístroj ma taký gombíček, ten stlačte a máte pokoj.

Čítať ďalej...

Utorok po 1. pôstnej nedeli

 Iz 55, 10-11,  Mt 6, 7-15

 Stále, od začiatku pôstu hovorím, na základe Božieho slova, že najdôležitejšia je láska k ľuďom. Presnejšie, láska k Bohu má byť prejavovaná láskou k blížnym.Včera sme boli samotným Pánom Ježišom poučení, že pri poslednom súde budeme skúšaní práve z tejto lásky. Zaznie nám tam: Poďte požehnaní, či choďte odo mňa zlorečení podľa toho ako sme sa správali k tým, ktorí potrebovali pomoc.

Čítať ďalej...

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Lv 19, 1-2. 11-18, Mt 25, 31-46

Už dávno, starí cirkevní otcovia hovorili, že láska k Bohu je na prvom mieste, čo sa týka príkazu, láska k blížnemu je prvá čo sa týka uskutočňovania.

Čítať ďalej...

Piatok po Popolcovej strede

 Iz 58, 1-9b, Mt 9, 14-15

 Pred časom robila jedna televízia anketu: Kto sa dnes ešte postí? Skonštatovali, že sa postia nielen starí ale aj mladí. Pekne! Zaznelo tam tiež: Zrieknuť by sme sa mali toho, čo máme najradšej“; „Pijem štyri kávy denne, tak si dám len dve a môžem to obetovať.“ „Zemiaky sa varili takmer v každom dome. Toto, čo práve chystá pani Mária, je najpôstnejšie jedlo. Okrem neho si už dnes nedoprajú vôbec nič.“ – to hovorili z Lendaku.

Čítať ďalej...

Štvrtok po Popolcovej strede

Dt 30, 15-20, Lk 9, 22-25

Včera na popolcovú stredu sme mali pred očami dva silné symboly: Popol a kríž. Popolom sme boli poznačení v znamení kríža. Predstavujú pre človeka niečo až desivé a nepredstaviteľné: Smrť a večný život.

Čítať ďalej...

Utorok 6. týždňa

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10, Mk 8, 14-21

 Počas môjho pôsobenia v Banskej Bystrici som mal možnosť denne sa stretávať a diskutovať so vzácnym človekom, profesorom F. Škodom, ktorý bol od roku 1946 v Ríme na štúdiách a keďže sa zatiahla železná opona, nemohol prísť ani na pohreb svojej matky.

Čítať ďalej...

Pondelok 6. týždňa

Gn 4, 1-15. 25, Mk 8, 11-13

 Ako chlapec, asi tretiačik, som sa modlil pozerajúc z okna asi takto: Bože daj, aby jedna z tých troch sliepok, ktoré sú na ceste zmizla. Otvoril som oči a boli tam všetky.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.