Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Streda 31. týždňa

Flp 2, 12-18, Lk 14, 25-33

 Nástupca slávneho a múdreho kráľa Šalamúna pripravoval svoju trónnu reč. Čo má povedať ľudu?

Čítať ďalej...

Sv. Martin de Porres

Životný príklad svätého Martina de Porres nikdy nestratil na aktuálnosti. No zasluhuje si osobitnú pozornosť v období, keď sa ľudská spoločnosť usiluje s konečnou platnosťou odstrániť rasovú a spoločenskú diskrimináciu.

Čítať ďalej...

Piatok 30. týždňa

Flp 1, 1-11, Lk 14, 1-6

 Takmer vo všetkých farnostiach – kde to bolo možné – som mal psa. Vlčiakov. Psi, ako asi všetky zvieratá, keďže nerozprávajú, tak sa dorozumievajú „rečou tela“ a sledujú ju aj na človeku. A zdalo sa mi, že vedeli vytušiť aj náladu. Či sa mu chcem venovať, alebo nie.   

Čítať ďalej...

Štvrtok 30. týždňa

Ef 6, 10-20, Lk 13, 31-35

 Poznáte, ten nostalgický, melancholický obraz: Ježiš sa za mesačného svitu modli nad Jeruzalemom.

Čítať ďalej...

Streda 30. týždňa

Ef 6, 1-9, Lk 13,22-30

 Podľa čoho posudzujeme ľudí?  Podľa:

  1. Vzhľadu – Mnohí ostávajú iba pri tejto vonkajšej kráse a nedbajú (až tak) o vnútornú krásu. Nedávno sme o tom hovorili.
  2. Slov – To samozrejme každý rýchle „prekukne“ a zaradí do kategórie „sľubotechny“ – alebo príslovia: Skutek - útek.
  3. Skutkov - to je asi to najlepšie hodnotenie

Čítať ďalej...

Sv. Šimon a sv. Júda Tadeáš

Podľa starej kresťanskej tradície títo apoštoli hlásali evanjelium a spoločne podstúpili mučenícku smrť v Mezopotámii (terajší Irak a sever. Sýria). Preto sa ich sviatok v západnom kresťanstve slávi spoločne 28. októbra. Celkove však máme o uvedených dvoch apoštoloch málo biblických a historicky cenných správ.

Čítať ďalej...

Pondelok 30. týždňa

Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17

 Idete po ulici a niekoho stretnete: Ak je to známy, týkate mu, tak pozdravíte, dvihnete ruku na pozdrav...

Stretnete niekoho kto je vám nadriadený, koho si vážite, kto je starší... vôbec sa nevypnete, naopak je to skôr úklon. V minulosti sa dával dole klobúk.  Doteraz, keď chceme niekoho pochváliť za niečo povieme: Klobúk dole.

Čítať ďalej...

Sv. Anton Mária Claret

Svätý Anton Mária Claret patrí medzi novších svätých a okrem krajín, kde pôsobil a kde pracujú jeho duchovní synovia a dcéry, je málo známy. Pritom však ide o ušľachtilého syna Cirkvi, ktorý pracoval na veľmi rozdielnych miestach Pánovej vinice a všade ostal verný najvyšším ideálom svojho povolania. Jeho život by sme v skratke mohli charakterizovať takto: bol to misionár, zakladateľ rehoľnej spoločnosti, sociálny reformátor, kráľovnin kaplán, spisovateľ a vydavateľ, arcibiskup a utečenec.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Kapistránsky,

Svätý Ján Kapistránsky patrí medzi svätcov, ktorých život bol úzko spätý s dejinami a udalosťami čias, v ktorých žili. A boli to rušné časy.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Pavol II.

Prvý slovanský pápež poľského pôvodu svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, sa narodil vo Wadoviciach 18. mája 1920.  Ako 264. nástupca svätého Petra bol pápežom v rokoch 1978 – 2005. Počas svojho pontifikátu, ktorý bol tretí najdlhší v histórii Cirkvi (po Piovi IX. a sv. Petrovi) vyhlásil viac svätých a blahoslavených (svätorečil 482 ľudí a 1338 blahorečil) ako ktorýkoľvek jeho predchodca a absolvoval viac zahraničných ciest, ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Celkovo precestoval 1 271 000 km, čo je približne 31-krát obvod zemegule. Z jeho 104 zahraničných ciest 3 viedli na Slovensko.

Čítať ďalej...

Utorok 29. týždňa

Ef 2, 12-22, , Lk 12, 35-38

 Anselm Günthör (* 1911- nemecký kňaz, benediktín, moralista) povedal: Nádej sa prejavuje aj v bedlivosti. Kresťan drží pohľad upretý na Pána a kráča k nemu s bedlivým srdcom.

Čítať ďalej...

Pondelok 19. týždňa

Ef 2, 1-10, Lk 12, 13-21

 Rodina je rodinou po dedičské konanie – to je skúsenosť notárov, to je skúsenosť mnohých z vás a ako sme počuli v evanjeliu, je to prastarý mnoho tisícročný neduh.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.