Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sv. Cyril Jeruzalemský

Sv. Cyril Jeruzalemský žil v období, keď Cirkev už dosiahla vonkajšiu slobodu, ale musela prekonať dlhotrvajúce vnútorné nepokoje.

Čítať ďalej...

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28, Mt 21, 33-43. 45-46

Pred pár rokmi som v bývalej farnosti pri piatkových svätých omšiach hovoril o priateľstve.

Čítať ďalej...

Utorok po 2. pôstnej nedeli

Iz 1, 10. 16-20, Mt 23,1-12 

Stretávame sa s obviňovaním tých ktorí chodia do kostola - „sú zbožní“. Prečo niekomu na iných vadí zbožnosť?

Čítať ďalej...

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Ez 18, 21-28, Mt 5, 20-26

Prednedávnom som čítal (žiaľ nepamätám kde a od koho to bolo) myšlienku s týmto obsahom: Nemusím sa modliť za nepriateľov a odpúšťať im, lebo ich nemám.

Čítať ďalej...

Sv. Ján z Boha

V pôste sa svätci nejako zvlášť nesvätia, ale život dnešného oslávenca je tak fascinujúci, že ho predkladám. 

Čítať ďalej...

Utorok po 1. pôstnej nedeli

 Iz 55, 10-11, Mt 6, 7-15 

Birmovancom dom dal vypracovať odpoveď na otázku: Ako, kedy a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť v mojom živote? 

Čítať ďalej...

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Lv 19, 1-2. 11-18, Mt 25, 31-46 

Slovíčko svätý, sa v cirkevnej terminológii - a zdá, že len v nej - často používa.

Čítať ďalej...

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58, 9c-14, Lk 5, 27-32 

Svätý Augustín povedal: Láska k Bohu je na prvom mieste, čo sa týka príkazu, láska k blížnemu je prvá čo sa týka uskutočňovania

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.