Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sv. Ján z Boha

V pôste sa svätci nejako zvlášť nesvätia, ale život dnešného oslávenca je tak fascinujúci, že ho predkladám. 

Čítať ďalej...

Utorok po 1. pôstnej nedeli

 Iz 55, 10-11, Mt 6, 7-15 

Birmovancom dom dal vypracovať odpoveď na otázku: Ako, kedy a v čom prežívam Ježišovu prítomnosť v mojom živote? 

Čítať ďalej...

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Lv 19, 1-2. 11-18, Mt 25, 31-46 

Slovíčko svätý, sa v cirkevnej terminológii - a zdá, že len v nej - často používa.

Čítať ďalej...

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58, 9c-14, Lk 5, 27-32 

Svätý Augustín povedal: Láska k Bohu je na prvom mieste, čo sa týka príkazu, láska k blížnemu je prvá čo sa týka uskutočňovania

Čítať ďalej...

Utorok 8. týždňa

 Sir 35, 1-15, Mk 10, 28-31 

Človek sa realizuje v dvoch nezávislých, ale zároveň sa prelínajúcich rovinách: Mať a byť. 

Čítať ďalej...

Pondelok 8. týždňa

Sir 17, 20-28, Mk 10, 17-27 

Človek je koruna tvorstva a preto nás prekvapuje, aký je často zotročený rôznymi vecami, ktoré sú nižšie od neho. 

Čítať ďalej...

Piatok 7. týždňa

Sir 6, 5-17, Mk 10, 1-12 

Kameň dodola padá, voda do dodola tečie, elektrina ide cestou ľahšieho odporu.

Čítať ďalej...

Sv. Polykarp

Sv. Polykarp bol žiakom apoštolov a priamo od nich prijal poverenie viesť Cirkev v maloázijskom meste Smyrne, čo je terajší Izmir v západnom Turecku. 

Čítať ďalej...

Utorok 7. týždňa

Sir 2, 1-13, Mk 9, 30-37 

Chvála múdrosti – tak by sme mohli definovať Knihu Sirachovcovu, z ktorej si čítame na pokračovanie.

Čítať ďalej...

Pondelok 7. týždňa.

Sir 1, 1-10, Mk 9, 14-29 

Modlitba hrala veľkú úlohu v živote Pána Ježiša, vždy bola dôležitá v živote Cirkvi a má veľkú úlohu v živote kresťana. 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.