Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sobota 4. týždňa

Hebr 13, 15-17. 20-21, Mk 6, 30-34

Pred časom som sľúbil, že si na mušku zoberiem: Syndróm vyhorenia.

Čítať ďalej...

Piatok 4. týždňa

Hebr 13, 1-8, Mk 6, 14-29

Čo všetko musí uveriť človek, ktorý neuverí v Boha!

Čítať ďalej...

Sv. Ján Bosko

Narodil sa roku 1815 pri Castelnuove v Turínskej diecéze.

Čítať ďalej...

Pondelok 4. týždňa

Hebr 11, 32-40, Mk 5, 1-20  

Snáď pri nijakej stati evanjelia sa toľko nenatrápim ako pri dnešnej.

Čítať ďalej...

Sv. Tomáš Akvinský

Narodil sa okolo roku 1225 v rodine akvinských kniežat. Študoval najprv v kláštore na Monte Cassino, potom v Neapole.

Čítať ďalej...

Sv. Timotej a Titus

Timotej a Títus, žiaci a pomocníci apoštola Pavla: jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej.

Čítať ďalej...

Pondelok 3. týždňa

Hebr 9, 15. 24-28, Mk 3, 22-30 

Človeku zvykne fungovať svedomie – aj keď ho máme všelijaké, dokonca patologické, až zvrátené.

Čítať ďalej...

Sv. Agnesa

Zomrela ako mučenica v Ríme v druhej polovici 3. storočia alebo pravdepodobnejšie začiatkom 4. storočia.

Čítať ďalej...

Piatok 2. týždňa

Hebr 8, 6-13, Mk 3, 13-19  

Na stredajšom Lectio divina jedna účastnícka hovorí: Sme traja súrodenci.

Čítať ďalej...

Sv. Fabián

Svätý Fabián pochádzal pravdepodobne z rímskeho vidieka a pôvodne bol roľník.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.