Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sv. Marta

Bola Máriinou a Lazárovou sestrou. V Betánii pohostinne prijala Pána a usilovne ho obsluhovala.

Čítať ďalej...

Štvrtok 17. týždňa

Jer 18, 1-6, Mt 13, 47-53 

Skúsme dnes vyniesť veci nové a staré – aby sme sa stali učeníkmi nebeského kráľovstva. 

Čítať ďalej...

Sv. Brigita

Dnes slávi Cirkev sviatok spolupatrónky Európy. 

Čítať ďalej...

Sv. Mária Magdaléna

Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac.

Čítať ďalej...

Streda 16. týždňa

Jer 1, 1. 4-10, Mt 13, 1-9 

Pred rokmi sa v Katolíckych novinách redaktorka venovala kazateľom.

Čítať ďalej...

Utorok 16. týždňa

Mich 7, 14-15. 18-20, Mt 12, 46-50 

Včera sme boli s projektantom kvôli úpravám pozrieť kaplnku na Hlinenom u Blažkov.

Čítať ďalej...

Pondelok 16. týždňa

Mich 6, 1-4. 6-8, Mt 12, 38-42 

Znamenie – slovo používané aj v bežnej reči.

Čítať ďalej...

Piatok 15. týždňa

 Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8, Mt 12, 1-8 

V jednej farnosti havaroval na motorke pán kaplán, ktorý bol dva roky kňazom.

Čítať ďalej...

Sv. Kamil

Život píše rôzne príbehy. Príbeh dnešného svätca stojí každopádne za povšimnutie. 

Čítať ďalej...

Streda 15. týždňa

 Iz 10, 5-7. 13-16, Mt 11, 25-27 

Prečo sa Bohu asi páči zjavovať niektoré veci maličkým?

Čítať ďalej...

Utorok 15. týždňa

 Iz 7, 1-9, Mt 11, 20-24 

Ak ste boli vo Svätej zemi, mohli ste vidieť tabuľu z označením Kafarnaum.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.