Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Pondelok 27. týždňa

Gal 1, 6-12, Lk 10, 25-37 

Na našej planéte existuje jeden veľmi škaredý hriech, a to egoizmus.

Čítať ďalej...

Sv. Terézia z Lisieux

Pre Francúzsko 19. storočia boli príznačné veľké protiklady na ideologicko-náboženskom poli.

Čítať ďalej...

Sv. Hieronym

Narodil sa v Stridone v Dalmácii okolo roku 340.

Čítať ďalej...

Streda 26. týždňa

Jób 9, 1-12. 14-16, Lk 9, 57-62

Robil som búdu pre psa, keď prišli za mnou chlapci.

Čítať ďalej...

Sv. Vincent de Paul

Obdobie po Tridentskom koncile sa často posudzuje veľmi jednostranne a negatívne.

Čítať ďalej...

Pondelok 26. týždňa

Jób 1, 6-22, Lk 9, 46-50 

Včera, ako každú nedeľu, hrali naši miništranti florbal.

Čítať ďalej...

Piatok 25. týždňa

Kaz 3, 1-11, Lk 9, 18-22 

Pred časom bol za mnou môj bývalý pán kaplán a hovoril o tom ako čítal u starých rodičov Sväté písmo.

Čítať ďalej...

Štvrtok 25. týždňa

Kaz 1, 2-11, Lk 9, 7-9 

Jedna mamička hovorí o svojej dcérke: Niekedy má toľko otázok, že ani neviem či nájdem tie správne slová odpovedať.

Čítať ďalej...

Sv. Matúš

Narodil sa v Kafarnaume. Keď ho Ježiš povolal, bol vyberačom mýta.

Čítať ďalej...

Pondelok 25. týždňa

Prís 3, 27-35, Lk 8, 16-18 

Nielen u žiakov, ale aj dospelých badať nepozornosť, ťažkosti s počúvaním. Ešte tak rozprávať, ale počúvať?!

Čítať ďalej...

Povýšenie kríža

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho: Kríž je slávou a povýšením Krista 

Čítať ďalej...

Sv. Ján Zlatoústy

Svätý Ján Zlatoústy patrí medzi veľké osobnosti kresťanského východu a celej Cirkvi.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.