Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Košickí mučeníci

Začiatkom 17. storočia počas náboženských nepokojov a bojov chytili v Košiciach troch kňazov, ktorí sa horlivo starali o spásu duší: Marka Križína a jeho spoločníkov Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého zo Spoločnosti Ježišovej.

Čítať ďalej...

Utorok 23. týždňa

 1 Kor 6, 1-11, Lk 6, 12-19 

V dnešnom prvom čítaní sa veľa raz spomína slovo „súd“ v rôznych obmenách. 

Čítať ďalej...

Sv, Gregor Veľký

Narodil sa v Ríme okolo roku 540. Postupoval v kariére, až sa stal prefektom Ríma.

Čítať ďalej...

Piatok 22. týždňa

1 Kor 4, 1-5, Lk 5, 33-39 

Ak si položíte otázku ako sa stať veriacim, dôjdete k záveru, že je potrebné stretnúť Boha. 

Čítať ďalej...

Streda 22. týždňa

1 Kor 3, 1-9, Lk 4, 38-44 

Zvlášť vy, matky, viete čo chcel povedať sv. Pavol Korinťanom i nám prirovnaním: Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli.

Čítať ďalej...

Utorok 22. týždňa

1 Kor 2, 10b-16, Lk 4, 31-37 

Naše deti majú po poslednom pondelkovom prífarskom výlete.

Čítať ďalej...

Sv. Monika

Narodila sa v Tagaste v Afrike roku 331 v kresťanskej rodine.

Čítať ďalej...

Piatok 21. týždňa

1 Kor 1, 17-25, Mt 25, 1-13 

Patrím ku generácii starých kňazov, ktorí začali účinkovať po II. vatikánskom koncile, keď začala politická (tá síce končila, lebo bola už normalizácia) i náboženská obroda. 

Čítať ďalej...

Štvrtok 21. týždňa

1 Kor 1, 1-9, Mt 24,42-51  

Byť pripravený je nielen starý pioniersky pozdrav, ale aj samozrejmosť človeka, ktorý žije ľudsky dôstojne, na úrovni.

Čítať ďalej...

Sv. Bartolomej

Sv. Bartolomej sa narodil v Káne Galilejskej. Apoštol Filip ho priviedol k Ježišovi. Podľa tradície po Pánovom nanebovstúpení hlásal evanjelium v Indii, kde získal mučenícku korunu. 

Čítať ďalej...

Sv. Ružena Limská

Zo zemepisu vieme, že mesto Lima, z ktorého pochádzala naša svätica, je hlavným mestom juhoamerického štátu Peru.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.