Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Utorok 30. týždňa

Ef 5, 21-33, Lk 13, 18-21 

Každé Ježišovo podobenstvo je povedané pre nás, rovnako ako pre tých ktorým to hovoril Ježiš priamo.

Čítať ďalej...

Pondelok 30. týždňa

 Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17  

Včera po florbale hovorí jeden chlapec z detského domova druhému: Ja idem zajtra domov. Ten druhý: To ti závidím! 

Čítať ďalej...

Skutočnosť smrti

Lk 23, 44-46.50.52-53

Stretávate sa intenzívne so skutočnosťou smrti. Vo svete ...  ale aj v našom  prostredí, dokonca v rodine.

Čítať ďalej...

Štvrtok 29. týždňa

Ef 3, 14-21, Lk 12, 49-53 

Napätie a problémy v medziľudských vzťahoch môžu spôsobiť kolaps v rodine, na pracovisku a medzi národmi i vojnu. 

Čítať ďalej...

Sv. Terézia Avilská

Ak sa o mnohých svätých môže povedať, že boli blízki Bohu i ľuďom, osobitne to platí o svätej Terézii Ávilskej.

Čítať ďalej...

Streda 28. týždňa

Gal 5, 18-25, Lk 11, 42-46 

Vytvorme si obraz pre meditáciu nad dnešným evanjeliom na základe protikladu s „beda“. 

Čítať ďalej...

Pondelok 28. týždňa.

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1, Lk 11, 29-32 

Prečo je v človeku akosi v hĺbke jeho túžob zapísaná aj túžba po senzáciách?

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.