Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sv. Bernard

Narodil sa roku 1090 neďaleko Dijonu vo Francúzsku.

Čítať ďalej...

Piatok 20. týždňa

Ez 37, 1-14, Mt 22, 34-40 

Možno s istotou povedať, že všetkým sa páči ak žijú ľudia v láske, to je v jednote, porozumení a pokoji.

Čítať ďalej...

Štvrtok 20. týždňa

 

Ez 36, 23-28, Mt 22, 1-14 

Život prináša veľa radosti, ale i množstvo rôznych bolesti.

Čítať ďalej...

Streda 20. týždňa

Ez 34, 1-11, Mt 20, 1-16 

V jednej vzdialenej farnosti zomrelo 20 ročné dievča.

Čítať ďalej...

Sv. Štefan Uhorský

Keď prišli Maďari do strednej Európy, počínali si podobne ako noomádske kmene Húnov a Avarov: prepadali okolité krajiny, pustošili ich a živili sa z koristi, ktorú získali výbojmi.

Čítať ďalej...

Sobota19.týždňa

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32, Mt 19, 13-15 

Niekedy vidíme, ako sa celebrity skláňajú k deťom a prejavujú im lásku.

Čítať ďalej...

Sv. Jána Františka de Chantal

V 17. storočí dalo Francúzsko kresťanstvu viacerých svätcov, ktorí významne prispeli k vnútornej obnove Cirkvi a zanechali ľudstvu trváce hodnoty.

Čítať ďalej...

Sv. Klára

Niektorí obdivujú, prípadne nasledujú sv. Františka Assiského preto, lebo v jeho živote vidia akési pútavé sväté dobrodružstvo.

Čítať ďalej...

Sv. Dominik

Narodil sa v Caleruege v Španielsku okolo roku 1170.

Čítať ďalej...

Premenenie Pána

Z Reči biskupa Anastáza Sinajského v deň Premenenie Pána.

Čítať ďalej...

Piatok 18. týždňa

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7, Mt 16, 24-28 

Poznáte to, kto sa niečoho kŕčovito drží stráca, stratí to.

Čítať ďalej...

Streda 18. týždňa

Jer 31, 1-7, Mt 16,13-23 

Počúvate o veľkých ľuďoch, ktorí veľa dosiahli.

Čítať ďalej...

Utorok 18. týždňa

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22, Mt 14, 22-36

Kto by ju chcel počuť, tú bolestnú diagnózu: Ste nevyliečiteľne chorý! 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.