Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Streda 26. týždňa

Jób 9, 1-12. 14-16, Lk 9, 57-62

Robil som búdu pre psa, keď prišli za mnou chlapci.

Čítať ďalej...

Sv. Vincent de Paul

Obdobie po Tridentskom koncile sa často posudzuje veľmi jednostranne a negatívne.

Čítať ďalej...

Pondelok 26. týždňa

Jób 1, 6-22, Lk 9, 46-50 

Včera, ako každú nedeľu, hrali naši miništranti florbal.

Čítať ďalej...

Piatok 25. týždňa

Kaz 3, 1-11, Lk 9, 18-22 

Pred časom bol za mnou môj bývalý pán kaplán a hovoril o tom ako čítal u starých rodičov Sväté písmo.

Čítať ďalej...

Štvrtok 25. týždňa

Kaz 1, 2-11, Lk 9, 7-9 

Jedna mamička hovorí o svojej dcérke: Niekedy má toľko otázok, že ani neviem či nájdem tie správne slová odpovedať.

Čítať ďalej...

Sv. Matúš

Narodil sa v Kafarnaume. Keď ho Ježiš povolal, bol vyberačom mýta.

Čítať ďalej...

Pondelok 25. týždňa

Prís 3, 27-35, Lk 8, 16-18 

Nielen u žiakov, ale aj dospelých badať nepozornosť, ťažkosti s počúvaním. Ešte tak rozprávať, ale počúvať?!

Čítať ďalej...

Povýšenie kríža

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho: Kríž je slávou a povýšením Krista 

Čítať ďalej...

Sv. Ján Zlatoústy

Svätý Ján Zlatoústy patrí medzi veľké osobnosti kresťanského východu a celej Cirkvi.

Čítať ďalej...

Meno Panny Márie

Pri liturgickej reforme po 2. vatikánskom koncile vypustili tento sviatok zo všeobecného liturgického kalendára. Avšak v slovenskom cirkevnom kalendári ostal. 

Čítať ďalej...

Sv. Mikuláš Tolentínsky

Dnes je v rímskom martyrológiu spomienka na sv. Mikuláš Tolentínsky, ktorý pochádzal zo stredného Talianska, z kraja Marche, kde sa narodil v r. 1245 v mestečku Castel San´Angelo, dnešnom Sant´Angelo in Pontano. 

Čítať ďalej...

Piatok 23. týždňa

1 Kor 9, 16-19. 22b-27, Lk 6,39-42 

Koľko žiakov prevýšilo svojich učiteľov!

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.