Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Piatok po 1. adventnej nedeli

Iz 29, 17-24, Mt 9, 27- 31

Včera bola za mnou jedna pani z východu Slovenska, ktorá sa chcela poradiť o mimo prirodzených zážitkoch.

Čítať ďalej...

Utorok po 1. adventnej nedeli

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24 

V adventnom období, na rozdiel od obdobia počas roka, nemáme čítania na pokračovanie.

Čítať ďalej...

Sobota 34. týždňa

Zjv 22, 1-7,   Lk 21, 34-36 

Aj my chceme byť učeníkmi Pána Ježiša a preto aj my pozorne počúvame čo povedal Ježiš svojim učeníkom:

Čítať ďalej...

Sv. Katarína Alexandrijská

 Ako sa rozpráva, bola to alexandrijská panna a mučenica plná nie menej vynikajúcim nadaním a múdrosťou ako silou ducha.

Čítať ďalej...

Streda 34. týždňa

Zjv 15, 1-4, Lk 21, 12-19

 M. Gorkij a Šaljapin sa prihlásili do detského speváckeho zboru.

Čítať ďalej...

Sv. Cecília

V 5. storočí v Ríme postavili baziliku zasvätenú svätej Cecílii, ktorej úcta sa široko-ďaleko rozniesla vďaka spisu o jej umučení.

Čítať ďalej...

Obetovanie Panny Márie

V tento deň posviacky kostola Svätej Márie Novej (543), postaveného neďaleko jeruzalemského chrámu, slávime vedno s východnými kresťanmi „zasvätenie“, ktorým sa sama Mária od detstva zasvätila Bohu pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého milosťou ju naplnilo jej nepoškvrnené počatie.

Čítať ďalej...

Piatok 33. týždňa

Zjv 10, 8-11, Lk 19, 45-48 

V Biblii a v cirkevnej terminológii sa dosť používa slovo prorok.

Čítať ďalej...

Svätá Alžbeta

Narodila sa roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa Ondreja.

Čítať ďalej...

Streda 33. týždňa

Zjv 4, 1-11, Lk 19, 11-28

 Bol som členom jednej nadácie, ktorá mesačne prerozdeľovala 100 000 korún.

Čítať ďalej...

Utorok 33. týždňa

Zjv 3, 1-6. 14-22, Lk 19, 1-10 

Birmovanci v jednej skupine dostali za úlohu napísať: Čo vás zaujalo z nedeľnej bohoslužby? 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.