Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Sv. Tomáš Akvinský

Narodil sa okolo roku 1225 v rodine akvinských kniežat. Študoval najprv v kláštore na Monte Cassino, potom v Neapole.

Čítať ďalej...

Sv. Timotej a Titus

Timotej a Títus, žiaci a pomocníci apoštola Pavla: jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej.

Čítať ďalej...

Pondelok 3. týždňa

Hebr 9, 15. 24-28, Mk 3, 22-30 

Človeku zvykne fungovať svedomie – aj keď ho máme všelijaké, dokonca patologické, až zvrátené.

Čítať ďalej...

Sv. Agnesa

Zomrela ako mučenica v Ríme v druhej polovici 3. storočia alebo pravdepodobnejšie začiatkom 4. storočia.

Čítať ďalej...

Piatok 2. týždňa

Hebr 8, 6-13, Mk 3, 13-19  

Na stredajšom Lectio divina jedna účastnícka hovorí: Sme traja súrodenci.

Čítať ďalej...

Sv. Fabián

Svätý Fabián pochádzal pravdepodobne z rímskeho vidieka a pôvodne bol roľník.

Čítať ďalej...

Streda 2. týždňa

Hebr 7, 1-3. 15-17, Mk 3, 1-6 

Predstavte si, žeby rodičia prikázali deťom, aby nevychádzali z domu. Vypukol by požiar.

Čítať ďalej...

Sv. Anton, opát

Svätý Anton Pustovník, nazývaný aj Opát, pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny.

Čítať ďalej...

Pondelok 2. týždňa.

Hebr 5, 1-10, Mk 2, 18-22 

My starí si pamätáme, že mnohé veci sa opravovali.

Čítať ďalej...

Piatok 1. týždňa

Hebr 4, 1-5. 11, Mk 2, 1-12

Na stredajšom Lectio Divina zaznelo: Ako je to možné, že niektorí v Ježiša neuverili a dokonca sa na ňom pohoršovali.  

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.