Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Utorok 32. týždňa

Tít 2, 1-8. 11-14, Lk 17, 7-10

Viem, že pojem „neužitočný  sluha“ nie je aktuálny.

Čítať ďalej...

Pondelok 32.týždňa

Tít 1, 1-9, Lk 17, 1-6 

Na 30. nedeľu sme mali toto uvedenie do bohoslužby:

Čítať ďalej...

Sobota 31. týždňa

Flp 4, 10-19, Lk 16, 9-15 

Hmota – mamona je to, bez čoho človek nemôže existovať.

Čítať ďalej...

Pondelok 31. týždňa

Flp 2, 1-4, Lk 14, 12-14 

Čítania počas roka nie sú vyberané tak, aby boli kompatibilné.

Čítať ďalej...

Sobota 30. týždňa

Flp 1, 18b-26, Lk 14, 1. 7-11 

Zaujímavé, v ostatnom čase som sa stretol v dvoch prípadoch s niečím nezvyklým.

Čítať ďalej...

Utorok 30. týždňa

Ef 5, 21-33, Lk 13, 18-21 

Každé Ježišovo podobenstvo je povedané pre nás, rovnako ako pre tých ktorým to hovoril Ježiš priamo.

Čítať ďalej...

Pondelok 30. týždňa

 Ef 4, 32 – 5, 8, Lk 13, 10-17  

Včera po florbale hovorí jeden chlapec z detského domova druhému: Ja idem zajtra domov. Ten druhý: To ti závidím! 

Čítať ďalej...

Skutočnosť smrti

Lk 23, 44-46.50.52-53

Stretávate sa intenzívne so skutočnosťou smrti. Vo svete ...  ale aj v našom  prostredí, dokonca v rodine.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.