Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Utorok 1. týždňa

1 Sam 1, 9-20, Mk 1, 21b-28

Sila slova:

Veliteľ zavelí a množstvo vojakov dá k pocte zbraň, otočí sa, začne pochodovať, alebo zastane... To nás tak neohromuje. Skôr možno slovo prepáč, odpusť, ďakujem... Možno nás ohúrila nejaká myšlienka...

Mocou Slova vznikol a usporiadal sa svet. Mocou Slova vznikla príroda na našej planéte, vrátane živočíšnych druhov.  Príkazom – Zem, vyžeň trávu, rastliny, ovocné stromy..... alebo – Zem, vydaj živé bytosti.... A stalo sa tak. Zem vydala. Jeden autor, jeden príkaz a všetko sa uskutočnilo. Moc Slova – príkaz je zakomponovaný vo všetkom, čo vzniklo. U jednotlivých druhov sa opakujú tie isté prvky Stvorenia – Je to Boží rukopis.

Aj dnešné Božie slovo hovorí o sile slova. Poslucháči v Kafarnaumskej synagóge žasli nad Ježišovým učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc.

Myslím, že to nebolo iba to, že povedal posadnutému: „Mlč a vyjdi z neho!“, že to bola sila jeho myšlienky, ktorá dokázala fascinovať poslucháčov. Ako ináč by nedokázali ostať pri Ježišovi celé dní, zabudnúť najedlo, zanechať siete, lode, mýtnicu... a ísť za nim.

Slovo môže aj raniť. Heli hovorí Anne: „Dokedy budeš opitá? Vytriezvi už z vína, čo si popila!“ – 1. čítanie.

Slovo môže aj potešiť: Heli jej povedal: „Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti dá, o čo si ho prosila.“ Žena potom šla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala zronenú ako predtým.

Božie slovo má ohromnú tvorčiu silu. Veď Božím slovom bol stvorený svet. Ma silu i v duchovnej oblasti – vyháňa nečistých duchov.

Veľkú moc má aj ľudské slovo. Dokonca aj pred Bohom.  Anna sa v trpkosti duše modlila k Pánovi a horko plakala... a Pán si na ňu spomenul.  

Musíme si uvedomiť, že slovo má taktiež veľkú moc búrať a ničiť, má v sebe moc dať vzrast i mnohým dobrým dielam. Závisí skutočne len na nás na čo využijeme túto moc slova.

 Turzovka, 12.1.2016

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.