Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Štvrtok 1. týždňa

Hebr 3, 7-14,  Mk 1, 40-45 

Hovorí sa: Dobrá vôľa všetko zdolá!

A tiež: Stačí chcieť. Domnievam sa, že sila vôle je nedocenená.

Keď sa nám na iných nepozdáva ich nasadenie pre vec, alebo idú iným smerom ako by mali – podľa nás – ísť, hovoríme im: Prečo to robíš? Prečo si tam zas bol? Prečo si nedáš povedať? Tieto a podobné otázky počuť denne. Odznievajú z úst rodičov, adresujúc ich svojim deťom.

Počuť ich z vašich úst, ženy a matky, keď chcete dosiahnuť nápravu u svojich manželov. A niekedy i zo strany mužov, dokonca i deti.

A odpoveď je často nemá, prípadné pokrčenie ramien, za ktorým sa skrýva slabosť človeka, stratená sila vôle, ktorú mnohí nazývajú vo svojom živote slovom „zvyk". Môžeme povedať, „hriešny návyk“, či neresť.

To samozrejme vidíme na iných. A vieme čo by mali robiť.

Tu však môžeme, ba musíme byť „sebeckí“. Iní vidia tieto nedostatky na nás.  Ak by sme ich videli u seba (boli sme tak úprimne sebakritickí), mohli by sme zmalomyseľnieť. Ale niet dôvodu!

V dnešnom evanjeliu sme počuli: K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Je to asi najkrajšia prosba v evanjeliách. Nečudo, že nasledovalo: Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“

Aj nám hovorí: „Chcem, buď čistý!“ Takže, len mať tú dobú vôľu.

A ešte niečo – to známe: Dôležitá je motivácia. A mohli by sme pomôcť aj iným, motivovať sa. Ako? Čo poviete na toto:

Postava známeho kňaza Stolarczyka, farára zo Zakopaného, je obalená legendou. Bol to človek veľkého formátu. Medzi príbehmi o ňom je aj takýto.

Farár sa obrátil na gorala, ktorý bol závislým alkoholikom: - Mohol by si prestať piť? – A on mu hovorí: - Mohol by si prestať fajčiť fajku?

Všetci vedeli, že farár bol závislým fajčiarom fajky. Predsa povedal: - No, môžem. Ja od dnes nefajčím a ty od dnes nepiješ. – A goral hovorí: - To je prísaha! – Prísaha! Podporený postojom farára, keďže vedel, že pre kňaza bola fajka nevyhnutná, ako pre neho pijatika, dokázal zvíťaziť nad zlozvykom.

V tomto kontexte môžeme objaviť hodnotu postoja človeka, ktorý nie je alkoholikom, ale nevezme do úst ani kvapku, aby podporoval svojho brata, svojho otca, svoju sestru. Niekedy duchovne, lebo ho ešte nechápu, ale on ich chce podporovať. Ako veľmi sú nám potrební takýto ľudia. Aj keď ich upodozrievajú, že sú bývalí alkoholici.

Venujte prosím, pozornosť tomu, ako tí, čo ponúkajú alkohol, nahovárajú, aby sme si vypili čo len tri kvapky. A prečo im záleží na tých troch kvapkách? Aby mohli ospravedlniť svoje pitie. Lebo ak niekto povie: - Nepijem – tak on ich neospravedlňuje, o ich vyzýva: - Vy tiež nepite!

Takže: Dobrá vôľa všetko zdolá! A tiež: Stačí chcieť

Turzovka, 12.1. 2017

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/613-stvrtok-1-tyzdna-2

Aj na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/156-stvrtok-1-tyzdna

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.