Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

Jer 18, 18-20, Mt 20, 17-28 

Svetom ako keby sa neustále šíril refrén: Svetom vládne nevďak.

Kto z nás by to nepočul, nepovedal, nepomyslel v rôznych variáciách, v rôznych verziách, možno prežil v pocitoch.

Ak ide o nás, samozrejme myslíme na nevďak, ktorý nám niekto spôsobil. Čo my? Nie sme nevďační, Čo napríklad k rodičom, vychovávateľom...? A to nehovorím vo vzťahu k Bohu.

V prvom čítaní zaznelo: Prorokovi nepriatelia povedali: „Poďte, zosnujme plány proti Jeremiášovi! Veď kňaz nebude bez zákona, ani mudrc bez rady a prorok bez reči. Poďte, porazíme ho jazykom a nepočúvajme jeho reči.“

Jeremiáš - tento tragický prorok bol z toho znechutený. Čo všetko vytrpel preto, že oznamoval Božie slovo. Nečudo, že reaguje: Pozri, Pane, na mňa a čuj hlas mojich protivníkov! Vari sa zlom odpláca za dobro, že mi vykopali jamu? A Bohu pripomína, že predsa hovoril v ich prospech, pre ich dobro, aby ich uchránil pre Božou nevôľou.

V podobnej situácii je i Ježiš.  On ktorý kade chodil dobre robil, ide do Jeruzalema, kde bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali...

To je situácia Božieho proroka a Božieho syna. Aká je naša? Podobná ako apoštolov. Tí sa zatiaľ predbiehajú, aby sedeli v Ježišovom kráľovstve jeden po jeho pravici a druhý po ľavici a medzi sebou sa namrzeli, lebo závidia jeden druhému bližšie postavenie pri Ježišovi. Lebo si myslia, že Ježiš ide do Jeruzalema panovať.

Ježiš súhlasí s ich predbiehaním sa, ale v niečom inom. Zdôrazňuje im: Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

A nezvykle sa im dáva za príklad: Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Takže, nech nás netrápi nevďak iných. Dôležité je, aby sme my neboli nevďační. Vyhneme sa tomu ak sa budeme predbiehať v službe. Jeremiáš v tejto službe, ako aj Ježiš, položil život.   

Turzovka, 15.3.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.