Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

Hebr 2, 14-18 Mk 1,29-39  

Rožňavský pán biskup V. Filo (už zosnulý) na rekolekciách v Podbrezovej tamojšiemu pánu farárovi (S. K.) povedal: Vás si pamätám z kázne, čo ste mali (mesto som nezachytil) na dnešné evanjelium a ten vtip sa mi nepozdával. 

Hovoril pri nej ten známy vtip, že Peter zradil Pána Ježiša, lebo mu uzdravil svokru. Ani mne sa nepáčia podobné vtipy, dokonca ani o svokrách, lebo mnohí hovoria: Ja mám výbornú svokru. Ale vidíte – taká kázeň sa zapamätá. Aj autor. Pán biskup bol prvý raz v breznianskom dekanáte a takmer nikoho nepoznal.

Otázne je či si pamätáme to podstatné a dôležité pre náš život. .

Čo by sme si mali my dnes zapamätať?

Vo mne dnešné evanjelium vzbudzuje spomienku na návštevu Kafarnauma. Tam ukazujú domček (pôdorys) sv. Petra, ktorý navštívil Pán Ježiš a kde aj býval. Malý domček, kde Ježiš nocoval, kde sa Ježiš s apoštolmi tiesnil. Nemal tam žiaden apartmán. Úžasne! Boh sa takto znížil – čo by bolo zaťažko aj nám. A prečo? Aby uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a tiež preto, aby išiel i do susedných dedín, aby aj tam kázal, veď na to prišiel.

A čo nám odkázalo prvé čítanie v tomto smere? Vlastne by sme si ho  mali prečítať a premyslieť celé. Tu pripomeniem aspoň toto:

Ježiš mal... spoluúčasť na nich (na krvi a tele), aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.

Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.

Toto čítanie dopĺňa to, čo sme mohli vybadať z evanjelia. Úplne sa stotožnil s nami, aby nás oslobodil z otroctva strachu, smrti a hriechu, aby nám pomáhal v skúškach utrpenia.

Takže čo by sme si mali zapamätať? To „tesnenie sa“ v Petrovom dome by mohlo byť dôležité! Ježiš sa aj s nami „tiesní“ v našich biedach, našich úzkostiach, v našich obavách, je s nami v našom strachu...

Turzovka, 11.1.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.