Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ján Krstiteľ - Strážca svetla

15. stretnutie. Pondelok  19. decembra: „Ján Krstiteľ" – očakávané dieťa 

Úvod sv. omše:

Milé deti,

Posledné ste s pánom kaplánom rozprávali o Zachariášovi. Vidíte, že strážcovia svetla sú už osoby, ktoré sú blízko Pánu Ježišovi. Dnes budeme rozprávať o sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorý predstavil ľudu Svetlo sveta.

Aj my by sme mali byť blízki Pánu Ježišovi. Mali by sme ho predstavovať tým, čo nechodia do kostola. Ako je to s nami?

Príhovor

Ján Krstiteľ očakávané dieťa.

V sobotu prišla za mnou rodina. Otecko, mamička a synček. Mamička má požiadala, aby som ju požehnal pred pôrodom. Malého synčeka, asi  päťročného, sa pýtam: Tešíš sa na bračeka, alebo sestričku? Bolo vidno, že sa tešili všetci. Zajtra by mal prísť na svet. V obrade požehnania sa spomína i narodenie Jána Krstiteľa o ktorom sme práve počuli.

Čo bolo zvláštne na narodení Jána Krstiteľa?

Očakávali ho rodičia, bol zvestovaný anjelom, otecko onemel...

Aj na vás sa tešili rodičia? Iste.

Keď sa narodil, ľudia hovorili: Čim len bude tento chlapec...?

Vaši rodičia sa tiež v duchu pýtali: Čo bude z tohto nášho synčeka, dcérky?

Spĺňate ich predstavy?

Sú tu predstavy vašich rodičov, ale sú tu aj predstavy nášho Nebeského otca, ktorý nám dáva život. Tie sú najdôležitejšie. Ľudia chceli dať Jánovi meno po otcovi, ale rodičia mu dali meno: Ján (Boh je milosrdný).

Boh určuje náš život. On najlepšie vie čo potrebujete, aby ste ho šťastne prežili.

Vtedy budem šťastní, ak budeme spĺňať predstavy Stvoriteľa, ktorý vám chce len dobro.   

Predsavzatie

Budem sa čim častejšie pýtať, čo chce odo mňa Boh, čo je jeho vôľa. 

Úloha pre deti

Vystrihnite si obrázok formátu ostatných strážcov svetla a nakreslite si naň symbol toho čím chcete byť. Pripadne i druhý – čo z vás chce mať Boh. 

Modlime sa: 

Drahé deti, bratia a sestry, Pán preniká naše srdcia a pozná aj naše najtajnejšie túžby. Prednesme mu prosby za potreby Cirkvi a sveta. 

  1. Pane, nech ťa tvoja Cirkev oslavuje

vo všetkých národoch. 

  1. Pane, nech biskupi a kňazi

podľa vzoru Jána Krstiteľa slovom i príkladom povzbudzujú Boží ľud. 

  1. Pane, pomáhaj bezdetným manželom,

aby svojou láskou obdarovali siroty. 

  1. Pane, uštedri chorým zdravie, slabým silu,

pochybujúcim svetlo a smutným útechu. 

  1. Pane, daj, aby sme ťa prijali do svojho srdca

s ochotnou oddanosťou. 

  1. Pane, ty si nám dal život,

 pomôž nám ho prežiť podľa príkladu Jána Krstiteľa.

 

Pane Ježišu,

vypočuj naše prosby a pomôž nám povstať z našich pádov,

aby sme sa stali vernými svedkami tvojej spásy.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 19.12.2016

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.