Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

Iz 56, 1-3b. 6-8, Jn 5, 33-36 

Veľa raz počul rozprávať veriacich, žeby chceli žiť v čase Pána Ježiša.

Ja na to hovorím, žeby som nechcel. Alebo aby som nepohoršoval, poviem to jemnejšie: Mal by som z toho obavu. Prečo? Neviem, či by som uveril Pánu Ježišovi. A to už prečo?!

Vite si predstaviť uveriť, že ten človek, ktorý je ako ja, je Bohom?!

Uverili by ste keď Ježiš povedal: Kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude mať v sebe život. Čudujete sa, že mnohí povedali: Tvrdá je to reč...? Vidieť ako zomiera na kríži a povedať: Toto je naozaj Boží syn...!

Preto neodsudzujem, tých, ktorí neuverili. O to viac obdivujem tých, ktorí uverili.

Prečo mohli Ježišovi súčasníci uveriť? Zaznelo to aj v dnešnom evanjeliu. Bolo to svedectvo Jána Krstiteľa. Ale ešte niečo dôležitejšie. Sám Ježiš hovorí: Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“

My máme v porovnaní so súčasníkmi Pána Ježiša omnoho väčšie výhody. Ba, povedal by som, že my to máme bezproblémové. Čo nám nahráva?

Sú to napríklad proroctva, ktoré hovoria o tom, že sa narodí z Panny, že sa narodí v Betleheme, že sa narodí keď bude odňatá vládcovská berla od Izraela, že bude mať prebodnuté ruky a nohy, že o jeho odev budú losovať...

Ďalej je tu úžasná cesta Cirkvi dejinami – čo nemá obdobu. Od smrti apoštolov (Pascal: Verím svedkom, ktorí za svoje svedectvo položia život) až po dnešok. A aj keď sa vám Cirkev javí nepríťažlivo, veď je zdeformovaná médiami, práve to by nám malo byť skôr na povzbudenie. Taká Cirkev a je tu 2000 rokov! Úžasné!

Takže, nemali by sme mať problémy. Lenže! Veríme napríklad, že Ježiš je tu v Chlebe? Keby sme verili, správali by sme sa takto? Veríme, že Ježišova Cirkev je tu stále? Potom by sme ju lepšie reprezentovali. Naše postoje, skutky, svedčia, alebo nesvedčia o Ježišovi o našej viere?

Pritom našou úlohou je vieru posunúť ďalej. Ako som hovoril, teoreticky by dnešný človek nemal mať problém s vierou. Lenže, kto z vašich blízkych, kamarátov sa nad týmto zamýšľa? Však, málo. Čo teda? Ostáva tu to, čo sme dnes počuli od Ježiša: Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ježiš hovorí, že skutky môžu svedčiť. Dnes, naše skutky!

Turzovka, 16.12.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.