Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

 

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa chlapci)
Utorok 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo
Piatok 17:15 pobožnosť, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  Vigília Narodenia Pána - Štedrý deň
Nedeľa Slávnosť Narodenia Pána

Roráty

Ráno bývajú roráty o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať aj miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre.

sväté omše počas vianočných sviatkov          

Štedrý deň:

Svätá omše: Ráno nebude, 15:00 - Vigílna pre deti a starších

00:00 polnočná svätá omša.

Turkov: 21:00, Dlhá: 22:00

Narodenie Pána:

Sv. omše ako v nedeľu.

Jasličková pobožnosť

Jasličkovú pobožnosť, bude vo farskom kostole na Božie narodenie 25. decembra o 15:00

Výzdoba kostola 

Vo štvrtok po večernej sv. omši budeme vyzdobovať kostol; prosíme, najmä mladých o pomoc.

Farská charita 

Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali potraviny, ktorí pomáhali pri zbierke potravín a ktorí ich distribuovali. Pomôžeme päťdesiatim rodinám.

Dary na kostol

Farníci obetovali: na kostol 37 € (1 000 Kč), z pohrebu Maroša Dostala 20 €, farníci 10 €,  20 €, zo spovedania chorých 20 €.

Osobitne ďakujeme za pomoc pri raňajkách pre deti.

Farár nikoho osobitne na akcie, ani pomoc neoslovuje, aby sa nieto necítil vynechaný, či vyznačený, alebo dokonca zaťažený. Preto oslovuje všetkých. Vymenia kňazov a potom nasleduje utlm, alebo dokonca kolaps v živote farnosti. Máme robiť pre farnosť a nie kvôli farárovi. Farár víta každú dobrú aktivitu a veci koordinuje. Nezabúdajme, že všetci tvoríme farskú rodinu.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.