Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie vo všedné dni

Piatok 16, týždňa

Ex 20, 1-17, Mt 13, 18-23 

Mnohí ľudia sa zaujímajú o svoj pôvod a robia si rodokmene.

Čítať ďalej...

Sv. Joachim a Anna

Aká matka, taká Katka, aký otec taký syn... Nepadá jablko ďaleko od stromu.

Čítať ďalej...

Sv. Jakub, apoštol

Mt 20, 20-28

Keď som sa stretával s politickými väzňami, vždy ma povzbudili.

Čítať ďalej...

Pondelok 16. týždňa

Ex 14, 5-18, Mt 12, 38-42      

Dobré je nepriateľom lepšieho – to je zásada  ľudí, ktorí na sebe pracujú a neuspokoja sa s priemernosťou, ale stále na sebe pracujú.

Čítať ďalej...

Sv. Mária Magdaléna

Pies 3, 1-4a, 2 Kor 5, 14-17, Jn 20, 1-2. 11-18 

Snáď nik z ľudí sa nemôže popýšiť takým dôverným a úprimným vzťahom k Ježišovi ako dnešná oslávenkyňa Mária Magdaléna.

Čítať ďalej...

Piatok, 15. týždňa

Ex 11, 10 – 12, 14, Mt 12,1-8

Niekde som čítal príslovie: Aká nedeľa taká smrť!

Čítať ďalej...

Štvrtok 15. týždňa

Ex 3, 13-20 Mt 11, 28-30 

Alessandro Pronzato napísal meditácie s názvom Nepohodlné evanjelia.

Čítať ďalej...

Streda 15. týždňa

Ex 3, 1-6. 9-12, Mt 11, 25-27 

Dnešné evanjelium môže pobúriť poslucháča, alebo čitateľa.

Čítať ďalej...

Utorok 15.týždňa

  Ex 2, 1-15a, Mt 11,20-24 

Aj keď sa snažia rodičia o spravodlivosť medzi deťmi, predsa niektoré uprednostnia.

Čítať ďalej...

Sv. Andrej Svorad a Benedikt

Andrej–Svorad viedol najprv pustovnícky život, neskôr v kláštore svätého Hypolita na vrchu Zobor neďaleko Nitry zložil do rúk opáta Filipa rehoľné sľuby podľa pravidiel svätého Benedikta.

Čítať ďalej...

Sobota 15. týždňa

Gn 49, 29-32; 50, 15-26, Mt 12,14-21

Už sme si zvykli, že v arabskom priestore vraždia kresťanov a vyháňajú ich z domovov.

Čítať ďalej...

Piatok 14. týždňa

Gn 46, 1-7. 28-30, Mt 10, 16-23 

Pán Ježiš posiela apoštolov medzi ľudí.

Čítať ďalej...

Sv. Henrich

Pochádzal z bavorskej vojvodskej rodiny.

Čítať ďalej...

Streda 14. týždňa

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a, Mt 10, 1-7 

Možno ste si všimli, že evanjelisti vždy na konci menoslovu apoštolov uvádzajú Judáša.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.