Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

2. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:  

Zelená farba omšového rúcha nám pripomína, že začal znova „všedný čas“ v cezročnom období. Každá nedeľa nám hlása, že sme vykúpení Ježišovou smrťou, že i všedný čas je časom nadeje v  spoločenstve s Pánom.Dnešné Ježišovo pozvanie k nasledovaniu platí i pre nás.

Čítať ďalej...

Nedeľa Krstu Pána

KRST PÁNA

 Uvedenie do bohoslužby:

Vianočná doba končí:

Dnešný sviatok Krstu Pána stavia pred nás už dospelého Ježiša, tridsaťročného muža. A hneď prvý Ježišov čin ukazuje, prečo prišiel:

Čítať ďalej...

Zjavenie Pána, deti

1. Iz 60,1-6, Ef 3,2-3a.5-6, Mt 2,1-12

Milé deti!

V nedeľu ste ma veľmi potešili. Samozrejme preto, že ste boli dobrí, spievali pekne... Potešilo ma najmä to, že väčšina odpovedala, že na Vianoce sa vám najviac páčilo to, že ste boli spolu v rodine a nie tak darčeky.

Čítať ďalej...

Zjavenie Pána

Uvedenie do bohoslužby:

Vianočne sviatky mali ráz intímnej rodinnej slávnosti. Ale príchod Kristov na svet, to nie je žiadna súkromná vec, to je záležitosť verejná, pretože to je otázka bytia a nebytia sveta.

Čítať ďalej...

2. nedeľa po Narodení Pána

Uvedenie do bohoslužby:

 Tie najväčšie udalosti, ktoré menia beh sveta začínajú spravidla ticho a nenápadne. Aj narodenie Pána Ježiša bolo tichou, rodinnou záležitosťou. Tieto vianočné udalosti nám pomaly doznievajú v mysli. Nemali by upadnúť do zabudnutia.

Otvorme sa k počúvaniu Božieho slova, aby vianočné udalosti menili naše srdcia.

Čítať ďalej...

2. nedeľa po Narodení Pána (deti)

Jn 1, 1-18

 Milé deti, čo sa vám na Vianociach najviac páčilo?

Toto všetko by ste nezažili a neprežili, keby ste nemali rodinu, nemali rodičov (možno to zaznelo i v odpovediach).

Čítať ďalej...

Nový rok

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na prahu dobrodružstva nového roka. Odborníci robia hospodárske a politické prognózy. My kresťana vieme: Nový rok bude lepší, ako bol starý, ak my budeme lepší, než v starom roku. A ešte jedno vieme: Nebudeme v ňom sami, veď sme veriaci kresťania. Preto hneď na začiatku prvej bohoslužby si v našej slabosti a neistote pozvime na pomoc nášho Pána Ježiša.

Čítať ďalej...

Svätá rodina

Uvedenie do bohoslužby

 Dnes je sviatok Svätej Rodiny - rodiny muža Jozefa, jeho manželky Márie a dieťaťa Ježiša. Uvažovanie nad týmto sviatkom nás chce priviesť k zamysleniu, ako v našich domovoch udržať vianočný pokoj, sviatočnú pohodu po celý rok.

Čítať ďalej...

Sv. Štefan

 Sk 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

Pri stretnutiach zaznievajú po tieto dní slova: Šťastné a veselé. Preto možno nie je  vhodné hovoriť o ťažkostiach. Ale ani celý dnešný sviatok mučeníka Štefana nepasuje do vianočnej romantiky.  Preto otvorím diskusiu – skôr uvažovanie, keďže hovorím iba ja - na tému: čo je najťažšie v živote?

Čítať ďalej...

Vianočné zamyslenie

Narodilo sa nám Slnko Spravodlivosti  (Jozef Šoška) 

Pavlov lekár a historik Lukáš, autor evanjelia, vyrozprával najpodivuhodnejšiu udalosť v dejinách sveta v troch riadkoch. Boh prichádza medzi nás – evanjelium na to má tri riadky: 

Čítať ďalej...

Polnočná

Tichá a svätá noc. Také prívlastky sme dali dnešnej noci. Prečo je ňou práve tá dnešná? Tichá nie je – veď je narušená delobuchmi, ale svätá je určite.

Čítať ďalej...

4. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Blíži sa koniec adventu. Dnes už máme vedieť či Vianoce budú stretnutím s Kristom – teda či ich prežijeme v dobrom vzťahu s ľuďmi, podľa vôle Božej.

Čítať ďalej...

3. adventná nedeľa - deti

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je nedeľa „Letare“ - radosti - a omšové rúcho má mať dnes ružovú farbu radosti.

Čítať ďalej...

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...

2. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Žijeme vo svete plnom nedostatkov. A občas sa vyčítavo obzeráme po jeho Stvoriteľovi. Zabúdame, že svet nie je ešte hotový, a my ľudia tiež nie. Žijeme totiž na veľkom stavenisku sveta i ľudí, kde zmätky pochádzajú z nedodržovania plánu Stvoriteľa.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.