Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

Slávnosť Zvestovania Pána

Uvedenie do bohoslužby:

 Doprostred pôstnej doby spadá sviatok Slávnosť zvestovania Pána, pamiatka dňa, kedy sa Božie slovo stalo telom - tým, že ho prijalo dievča Mária. Ako my prijímame slovo Božie, keď nám ho zvestuje evanjelium?

Čítať ďalej...

5. pôstná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je naším pôstnym kazateľom prorok Jeremiáš. Ponúka uzavretie novej zmluvy Boha s človekom: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom“

Čítať ďalej...

Sv. Jozef

Sv. Jozef

 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a 

Uvedenie do bohoslužby: 

Zhromaždili sme sa slávnosti svätého Jozefa, v dome, ktorý mu je zasvätený. Jozef síce žil dávno, ale stále je vzorom nielen ideálneho muža, ale i vzor dennodennej obetavej práce. Nebol to hrdina veľkých udalosti - bol muž všedného dňa, bol mužom činu.

Čítať ďalej...

4. pôstna nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

„Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy“. Tak začína v misáli – bohoslužobnej knihe svätá omša dnešnej nedele.

Čítať ďalej...

3. pôstna nedeľa - deti

Príprava na sväté prijímanie. 

 Už ste išli na nejakú oslavu? Ako ste sa pripravili? (Nejaký dar, obliekli...)

Ako sa pripravujeme na sv. omšu? Čo je tam dôležité?

Čítať ďalej...

3. pôstna nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Schádzame sa tu každú nedeľu. Prečo? Pretože musíme svoj vzťah k Bohu vždy znovu usmerňovať podľa Svätého Písma, aby sme neskĺzli do povery, alebo k nesprávnym zvykom. Máme sa tu stále čomu učiť, prehlbovať svoje náboženské predstavy, učiť sa myslieť a konať podľa Pána Ježiša. Pripomeňme si, koľko nám toho ešte chýba vo vedomostiach i v konaní - a prosme o odpustenie. 

Čítať ďalej...

2. pôstna nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Prvá pôstna nedeľa nás viedla s Pánom Ježišom na púšť, aby sme lepšie poznali seba. Dnešná, druhá pôstna nedeľa nás vedie na Horu premenenie, aby sme lepšie poznali nášho Pána. Prosme najprv, aby Boh rozjasnil náš zrak, zaprášený všednosťami, mohli počúvať Božie slovo a spoznať Pána po premenení chleba.

Čítať ďalej...

1. postna nedeľa

Uvedenie do sv. omše:

 Dnešná 1. pôstna nedeľa nám chce pomôcť k obnove a náprave života. Pripomína nám, že tak ako sa Noe zachránil z vôd potopy, tak sme boli zachránení vodou krstu. A ako Pán Ježiš odolal pokušeniam Zlého, tak môžeme víťaziť aj my silou sviatosti krstu, modlitby a dobrými skutkami.

Čítať ďalej...

6. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnešné Božie slovo nám hovorí o malomocnom človekovi. Skúste si dnes uvedomiť, čo všetko robí človeka malomocným: nielen choroba telesná, ale i duchovná choroba - sebectvo, ktoré ho tiež vyháňa zo spoločenstva ostatných.

Čítať ďalej...

5. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Všetko na svete sa mení, Boh sám je bez premeny. Aj človek sa mení, ale nerád, ťažko.

Boh nás však chce zmeniť k lepšiemu, pretože nás má rád.

Aj dnes sme tu preto, aby sme sa zmenili k lepšiemu.

Čítať ďalej...

Obetovanie Pána

Uvedenie do bohoslužby: Počas odchodu kňaza k sviecam.

 Dnešný sviatok je dozvukom Vianoc. Sviečky sa z vianočného stromčeka presťahovali do našich rúk. Vo vianočnej prefácie sme sa modlili, že v tajomstve vteleného Slova zažiarilo našej duši nové svetlo Božej jasnosti. Rozpomeňme sa teda ešte raz na tu noc, ktorá sa premenila v jasný deň, keď v náručí svätej Matky zažiarilo dieťatko - Svetlo k osvieteniu národov.

Čítať ďalej...

4. nedeľa v cezročnom období

 Uvedenie do bohoslužby:

Dnešné Božie slovo nás chce upozorniť, že medzi ľuďmi nie je vlastne nikto naozaj neveriaci. Každý človek v niečo lebo v niekoho verí - buď verí v Boha, lebo verí na povery.

Čítať ďalej...

3. nedeľa v cezročnom období

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Uvedenie do bohoslužby:  

Dnešné Božie slovo nás burcuje k pohotovosti a k aktivite: Čas je krátky, čas sa naplnil - využívajte dobre čas!

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.