Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

Svätá rodina

Uvedenie do bohoslužby

 Dnes je sviatok Svätej Rodiny - rodiny muža Jozefa, jeho manželky Márie a dieťaťa Ježiša. Uvažovanie nad týmto sviatkom nás chce priviesť k zamysleniu, ako v našich domovoch udržať vianočný pokoj, sviatočnú pohodu po celý rok.

Čítať ďalej...

Sv. Štefan

 Sk 6, 8-10; 7, 54-60, Mt 10, 17-22

Pri stretnutiach zaznievajú po tieto dní slova: Šťastné a veselé. Preto možno nie je  vhodné hovoriť o ťažkostiach. Ale ani celý dnešný sviatok mučeníka Štefana nepasuje do vianočnej romantiky.  Preto otvorím diskusiu – skôr uvažovanie, keďže hovorím iba ja - na tému: čo je najťažšie v živote?

Čítať ďalej...

Vianočné zamyslenie

Narodilo sa nám Slnko Spravodlivosti  (Jozef Šoška) 

Pavlov lekár a historik Lukáš, autor evanjelia, vyrozprával najpodivuhodnejšiu udalosť v dejinách sveta v troch riadkoch. Boh prichádza medzi nás – evanjelium na to má tri riadky: 

Čítať ďalej...

Polnočná

Tichá a svätá noc. Také prívlastky sme dali dnešnej noci. Prečo je ňou práve tá dnešná? Tichá nie je – veď je narušená delobuchmi, ale svätá je určite.

Čítať ďalej...

4. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Blíži sa koniec adventu. Dnes už máme vedieť či Vianoce budú stretnutím s Kristom – teda či ich prežijeme v dobrom vzťahu s ľuďmi, podľa vôle Božej.

Čítať ďalej...

3. adventná nedeľa - deti

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes je nedeľa „Letare“ - radosti - a omšové rúcho má mať dnes ružovú farbu radosti.

Čítať ďalej...

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...

2. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Žijeme vo svete plnom nedostatkov. A občas sa vyčítavo obzeráme po jeho Stvoriteľovi. Zabúdame, že svet nie je ešte hotový, a my ľudia tiež nie. Žijeme totiž na veľkom stavenisku sveta i ľudí, kde zmätky pochádzajú z nedodržovania plánu Stvoriteľa.

Čítať ďalej...

1. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na začiatku adventu, doby prípravy na nové, hlbšie vianočné stretnutie s Pánom Ježišom. V advente máme skontrolovať zacielenie svojho  života, svojich názorov, či smerujú k dobru, k Bohu. Vianoce síce minúť nemôžeme, ale s Kristom sa minúť môžeme.

Čítať ďalej...

Nedeľa Krista Kráľa - deti

Mt 25, 31-46

Keď sú preteky, súťaž na akom mieste chcete byť? Prečo?

Chcete radšej rozkazovať, alebo poslúchať?

Čítať ďalej...

Nedeľa Krista Kráľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Posledná nedeľa cirkevného roka, slávnosť Krista Kráľa, nie je pozeranie späť za uplynulým časom.  Je to pohľad dopredu, v akom duchu máme začať novú čas roka spásy: Božie kráľovstvo nám nespadne samo do lona, nie je to nejaký nebeský prefabrikát, ale musíme si ho spoločným úsilím vytvárať, budovať.

Čítať ďalej...

Sv. Cecília

Koncom staroveku sa rozšírila v Ríme a postupne v ostatnom západnom kresťanstve úcta sv. Cecílie. Maliari často znázorňovali scény z jej životopisov a od 15. storočia si ju osobitným spôsobom uctievajú hudobníci ako svoju patrónku.

Čítať ďalej...

33. nedeľa v cezročnom období - deti

Mt 25,14-30

 Vynikáš v niečom? Máš nejaký dar? Na čo máš talent?

 Bojíme sa priznať si nejaký dar, schopnosť. Prečo? Však to vyzerá ako chválenie sa.

Čítať ďalej...

33. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

 Vlastnosťou Božieho slova je, že človeka podnecuje a burcuje.  Núti nás k zmene zmýšľania a konania, kedykoľvek ho počúvame. Po celý liturgický rok sme sa takto stretávali s Božím slovom. Aký to u nás prinieslo úžitok? Dali sme sa  nim viesť? Boli sme verní aspoň nad málom?

V každom z nás tieto otázky vyvolávajú kajúcnosť a ľútosť nad nevyužitými možnosťami.  

Čítať ďalej...

Posvätenie Lateránskej baziliky

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnes si pripomíname posviacku baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa v Ríme, nazývanú Lateránska, ktorá je sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.