Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok sa v cirkvi slávi od dávnych časov a predsa ho mnohí chápu ako Máriino panenské počatie syna Ježiša z Ducha svätého. To tajomstvo viery má svoj sviatok 25. marca, kedy slávime sviatok Zvestovania Pána.

Čítať ďalej...

2. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Žijeme vo svete plnom nedostatkov. A občas sa vyčítavo obzeráme po jeho Stvoriteľovi. Zabúdame, že svet nie je ešte hotový, a my ľudia tiež nie. Žijeme totiž na veľkom stavenisku sveta i ľudí, kde zmätky pochádzajú z nedodržovania plánu Stvoriteľa.

Čítať ďalej...

1. adventná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na začiatku adventu, doby prípravy na nové, hlbšie vianočné stretnutie s Pánom Ježišom. V advente máme skontrolovať zacielenie svojho  života, svojich názorov, či smerujú k dobru, k Bohu. Vianoce síce minúť nemôžeme, ale s Kristom sa minúť môžeme.

Čítať ďalej...

Nedeľa Krista Kráľa - deti

Mt 25, 31-46

Keď sú preteky, súťaž na akom mieste chcete byť? Prečo?

Chcete radšej rozkazovať, alebo poslúchať?

Čítať ďalej...

Nedeľa Krista Kráľa

Uvedenie do bohoslužby:

 Posledná nedeľa cirkevného roka, slávnosť Krista Kráľa, nie je pozeranie späť za uplynulým časom.  Je to pohľad dopredu, v akom duchu máme začať novú čas roka spásy: Božie kráľovstvo nám nespadne samo do lona, nie je to nejaký nebeský prefabrikát, ale musíme si ho spoločným úsilím vytvárať, budovať.

Čítať ďalej...

Sv. Cecília

Koncom staroveku sa rozšírila v Ríme a postupne v ostatnom západnom kresťanstve úcta sv. Cecílie. Maliari často znázorňovali scény z jej životopisov a od 15. storočia si ju osobitným spôsobom uctievajú hudobníci ako svoju patrónku.

Čítať ďalej...

33. nedeľa v cezročnom období - deti

Mt 25,14-30

 Vynikáš v niečom? Máš nejaký dar? Na čo máš talent?

 Bojíme sa priznať si nejaký dar, schopnosť. Prečo? Však to vyzerá ako chválenie sa.

Čítať ďalej...

33. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

 Vlastnosťou Božieho slova je, že človeka podnecuje a burcuje.  Núti nás k zmene zmýšľania a konania, kedykoľvek ho počúvame. Po celý liturgický rok sme sa takto stretávali s Božím slovom. Aký to u nás prinieslo úžitok? Dali sme sa  nim viesť? Boli sme verní aspoň nad málom?

V každom z nás tieto otázky vyvolávajú kajúcnosť a ľútosť nad nevyužitými možnosťami.  

Čítať ďalej...

Posvätenie Lateránskej baziliky

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnes si pripomíname posviacku baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa v Ríme, nazývanú Lateránska, ktorá je sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom.

Čítať ďalej...

Dušičková úvaha

Pre mnohých je samozrejme, že idú na cintorín a modlia sa za svojich mŕtvych, obetujú sv. omše...Prečo sa máme za nich modliť? Neviem či ste si dali už takúto otázku, ale po tieto dní zaznela v éteri aj od (nekatolíckych) kresťanov.

Čítať ďalej...

Všetkých svätých - deti

Dar svätosti

Milé deti!

Počuli sme o blahoslavenstvách. Ako by ste inač povedali „blahoslavení“?

Možno: radostný, šťastný, požehnaný...

Čítať ďalej...

Všetkých svätých

Uvedenie do bohoslužby:

Aj keď sme viac v dušičkovej nálade, dnes máme veľmi radostný sviatok. Spomíname na tých, ktorí žili život ako my, len omnoho úspešnejšie, viac podľa Boha a preto patria k blaženým, sú v Božom kráľovstve a voláme ich svätý.  

Čítať ďalej...

30. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

 „Kresťania, pomáhajte svetu pri budovaní civilizácie lásky.“

Tak volal blahoslavený pápež Pavol VI. krátko pred svojou smrťou. Hovoril, že svet má dosť tých, ktorí budujú civilizáciu vedy a techniky. Má však nedostatok tých, ktorí budujú civilizáciu lásky.

 Čo mal na mysli tou civilizáciou lásky? Dnešné Božie slovo nám dáva odpoveď.

Najskôr sa uvažujme ako pomáhame budovaniu sveta. Vo svojom okolí budujeme - alebo búrame medziľudské vzťahy?

Čítať ďalej...

29. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Sme občanmi Božieho kráľovstva a sme aj občanmi sveta. To vyvoláva niekedy napätie. Dnešná bohoslužba nám ukazuje cestu k riešeniu.

Najskôr uvážme, ako sa nám darí, aby sme žili ako dobrí kresťania. Rozpomeňme sa na svoje hriechy, nedostatky a prehry z uplynulého týždne a prosme za odpustenie.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.