Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

11. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešné biblické čítania sú školou dôvery v Boha - a tá je nám v neistotách denného života stále veľmi potrebná.

Čítať ďalej...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Uvedenie do bohoslužby:

Boh sa zjavuje postupne - podľa chápania človeka. Pritom si stále viac uvedomujeme, aká nepochopiteľná je skutočnosť Božia. Dnes máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Čítať ďalej...

10. nedeľa v cezročnom období - vigília

Uvedenie do bohoslužby:

Známy juhoamerický biskup Helder Camara raz povedal na začiatku nedeľnej bohoslužby: „Včera som sa díval na akvárium. Ryby si tam spokojne plávali vo vode.

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi, vigília

 Uvedenie do bohoslužby:

 Slávnosť Tela a Krvi, sviatok Božieho Tela, je vlastne veľkonočný sviatok. Je to sviatok Poslednej večere zo Zeleného štvrtka. Vtedy však, v predvečer Veľkého piatku, nebolo vhodné ovzdušie k rozvinutiu jasavej radosti nad Ježišovým darom.

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsv. Trojice

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešná slávnosť Najsvätejší Trojice má byť akousi rekapituláciou, zhrnutím všetkého, čo sme s Bohom prežili a tiež nádejou, ako s ním budeme žiť ďalej.

Čítať ďalej...

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza

Jer 31, 31-34, Hebr 10, 11-18, Mk 14, 22-25

 Dnes druhý raz slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, uvedomujeme si Ježišovo kňazstvo a zamýšľame sa nad obetou. Veď aký by to bol kňaz bez obety!

Čítať ďalej...

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Uvedenie do bohoslužby:

Slávnosť zoslania Ducha svätého je vlastne oslava narodenín cirkvi. Na Turíce sa Cirkev pôsobením Ducha svätého verejne zjavila svetu.

Čítať ďalej...

7. veľkonočná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Tieto dni sú v znamení prípravy na zoslanie Ducha svätého, Ducha jednoty a lásky.

Čítať ďalej...

Nanebovstúpenie Pána

Včera som citoval slova sv. Augustína: Kristus vystúpil, a pritom od nás neodišiel. 

Čítať ďalej...

Nanebovstúpenia Pána - vigília

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešná slávnosť nám hlása nielen to, že Pán Ježiš vystúpil na nebesia, ale i to, že je tu na zemi neustále s nami.

Čítať ďalej...

6. Veľkonočná nedeľa - deti

Jan 15,9-17

Poznáte nejakú osobnosť s ktorou by ste sa chceli stretnúť? Predstavte si, že by vás prišiel pozrieť do školy a pred všetkými povedal, že ste jeho priateľom.

Čítať ďalej...

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Uvedenie do bohoslužby: 

Ústrednou myšlienkou dnešného Božieho slova je láska. Je to slovo často používané, až zneužívané. Koľko ľudí hovorí o láske a myslia pritom len na seba.

Čítať ďalej...

5. veľkonočná nedeľa

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešná veľkonočná nedeľa nám chce pripomenúť, že život a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je niečo, čo sa týka každého z nás.

Čítať ďalej...

4. Veľkonočná nedeľa - vigília

Uvedenie do bohoslužby:

Zišli sme sa v nedeľu Dobrého pastiera. Sám Pán Ježiš sa tak nazval. Sme zhromaždení okolo svojho Pastiera, ako spoločenstvo jeho verných.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.