Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

15. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Blaise Pascal napísal: „Je nebezpečné, keď sa človeku zdôrazňuje, že je podobný zvieraťu, bez toho aby sa mu zároveň ukázala jeho veľkosť.

Čítať ďalej...

Slávnosť Cyrila a Metoda

Uvedenie do bohoslužby:

Máloktorý svätec naplnil vo svojom živote tak verne slova Pána Ježiša, ako naši apoštolovia svätý Cyril a Metod.

Čítať ďalej...

Sv. Peter a Pavol

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes si pripomíname a oslavujeme svätého Petra a Pavla. Velikánov prvotnej Cirkvi a šíriteľov Ježišovho evanjelia.

Čítať ďalej...

13. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešné Božie slovo nás chce povzbudiť k radosti zo života. K radosti z toho, že náš Boh nie je bohom mŕtvych, ale Bohom živých, lebo je pôvodcom, udržiavateľom a ochrancom života.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Krstiteľ

V liturgickom kalendári rímskej Cirkvi sú dva sviatky sv. Jána Krstiteľa: 24. júna sa slávi jeho narodenie a 29. augusta jeho mučenícka smrť.

Čítať ďalej...

Narodenie Jána Krstiteľa- vigília

Jer 1, 4-10, 1 Pt 1, 8-12, Lk 1, 5-17

 Iste ste boli v situácii, keď ste si bytostne uvedomili, svoju existenciu, že ste tu na zemi a nemuseli ste byť.

Čítať ďalej...

12. nedeľa c cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Každý z nás už asi zažil pocit ľudskej bezmocnosti, keď sme ťažko ochoreli, alebo keď sme museli pozerať na trápenie blízkeho človeka...

Čítať ďalej...

11. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešné biblické čítania sú školou dôvery v Boha - a tá je nám v neistotách denného života stále veľmi potrebná.

Čítať ďalej...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Uvedenie do bohoslužby:

Boh sa zjavuje postupne - podľa chápania človeka. Pritom si stále viac uvedomujeme, aká nepochopiteľná je skutočnosť Božia. Dnes máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Čítať ďalej...

10. nedeľa v cezročnom období - vigília

Uvedenie do bohoslužby:

Známy juhoamerický biskup Helder Camara raz povedal na začiatku nedeľnej bohoslužby: „Včera som sa díval na akvárium. Ryby si tam spokojne plávali vo vode.

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi, vigília

 Uvedenie do bohoslužby:

 Slávnosť Tela a Krvi, sviatok Božieho Tela, je vlastne veľkonočný sviatok. Je to sviatok Poslednej večere zo Zeleného štvrtka. Vtedy však, v predvečer Veľkého piatku, nebolo vhodné ovzdušie k rozvinutiu jasavej radosti nad Ježišovým darom.

Čítať ďalej...

Slávnosť Najsv. Trojice

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešná slávnosť Najsvätejší Trojice má byť akousi rekapituláciou, zhrnutím všetkého, čo sme s Bohom prežili a tiež nádejou, ako s ním budeme žiť ďalej.

Čítať ďalej...

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza

Jer 31, 31-34, Hebr 10, 11-18, Mk 14, 22-25

 Dnes druhý raz slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, uvedomujeme si Ježišovo kňazstvo a zamýšľame sa nad obetou. Veď aký by to bol kňaz bez obety!

Čítať ďalej...

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Uvedenie do bohoslužby:

Slávnosť zoslania Ducha svätého je vlastne oslava narodenín cirkvi. Na Turíce sa Cirkev pôsobením Ducha svätého verejne zjavila svetu.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.