Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Homílie v nedele a sviatky

21. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Naša generácia mala to šťastie, že po 2. vatikánskom koncile generácia kresťanov opäť objavili svätú omšu, Eucharistiu.

Čítať ďalej...

Nanebovzatie Panny Márie

Uvedenie do bohoslužby

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vedie našu myseľ do priestoru, ktorý je pre nás nepredstaviteľný.

Čítať ďalej...

17. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

 Na našich poliach pomaly dozrieva úroda. Aj Božie slovo hovorí dnes o chlebe, o pokrme pre hladujúcich.

Čítať ďalej...

16. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Minulú nedeľu sme počuli ako Pán Ježiš rozosielal svojich učeníkov. Dnes sa popisuje ich návrat.

Čítať ďalej...

15. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Blaise Pascal napísal: „Je nebezpečné, keď sa človeku zdôrazňuje, že je podobný zvieraťu, bez toho aby sa mu zároveň ukázala jeho veľkosť.

Čítať ďalej...

Slávnosť Cyrila a Metoda

Uvedenie do bohoslužby:

Máloktorý svätec naplnil vo svojom živote tak verne slova Pána Ježiša, ako naši apoštolovia svätý Cyril a Metod.

Čítať ďalej...

Sv. Peter a Pavol

Uvedenie do bohoslužby:

Dnes si pripomíname a oslavujeme svätého Petra a Pavla. Velikánov prvotnej Cirkvi a šíriteľov Ježišovho evanjelia.

Čítať ďalej...

13. nedeľa v cezročnom období

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešné Božie slovo nás chce povzbudiť k radosti zo života. K radosti z toho, že náš Boh nie je bohom mŕtvych, ale Bohom živých, lebo je pôvodcom, udržiavateľom a ochrancom života.

Čítať ďalej...

Sv. Ján Krstiteľ

V liturgickom kalendári rímskej Cirkvi sú dva sviatky sv. Jána Krstiteľa: 24. júna sa slávi jeho narodenie a 29. augusta jeho mučenícka smrť.

Čítať ďalej...

Narodenie Jána Krstiteľa- vigília

Jer 1, 4-10, 1 Pt 1, 8-12, Lk 1, 5-17

 Iste ste boli v situácii, keď ste si bytostne uvedomili, svoju existenciu, že ste tu na zemi a nemuseli ste byť.

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.