Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Rím 4,13.16-18.22, Mt 1,16,18-21.24a  

Uvedenie do bohoslužby:

Zhromaždili sme sa na slávnosť svätého Jozefa, ktorý žil síce dávno, ale stále je vzorom ideálneho muža. Nebol to hrdina veľkých udalosti - bol muž všedného dňa, bol mužom činu. Najprv sa pozrime každý na seba; ako je to s nami najmä vo vzťahu k rodine? 

Uvedenie do čítaní 

  1. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16

Poďme teraz počúvať, ako prorok sľubuje kráľovi Dávidovi, že Boh mu postaví dom, ktorý bude trvať naveky. Vtedy tomu snáď nik nerozumel, ale my dnes už vieme, ako sa to splnilo: tým domom je na večné časy Ježišova cirkev, ktorej ochrancom je práve svätý Jozef. 

  1. Rím 4,13.16-18.22

Pavol nám teraz dáva za vzor Abrahámovu vieru, ktorý podobne ako svätý Jozef uveril Božiemu zasľúbeniu. 

  1. Mt 1,16,18-21.24a

”Jozef urobil, čo mu bolo prikázané“. Touto vetou chváli evanjelium Jozefovu veľkosť a dáva nám ho za vzor plnenia vôle Božej

MUŽ - OTEC 

Cirkev si 19. marca pripomína liturgickú slávnosť sv. Jozefa. Keďže tento rok pripadol sviatok na pôstnu nedeľu, bol presunutý na 20. marca.

Jozef je mužom práce, ticha a tiež mužom bežných každodenných činností. Mohli by sme povedať, že je mužom, aký by mal byť muž v každej rodine v tom dobrom zmysle slova. Okrem vzťahu k práci a pre zabezpečenie rodiny v osobe sv. Jozefa vidieť aj veľkú úlohu pri vychovávaní Ježiša.

Ježiš sa od neho naučil nielen stolárstvu, ale aj mužskému správaniu – byť mužom medzi mužmi, spravodlivým a zákon zachovávajúcim Židom.

Všetci muži a všetci pracujúci by sa od sv. Jozefa mali naučiť dôstojnosti práce, rodinnému cíteniu pri výchove detí a spolu s manželkou sa stať pevným základom pre budúcnosť svojich detí.

Jedna pani okolo štyridsiatky hovorí: Po rokoch sme sa pracovne stretli so staršou pani. Zdala som sa jej povedomá. Opýtala sa, ako som sa volala za slobodna a či nie som dcéra Imricha. Keď som prisvedčila, so žiariacimi očami začala vychvaľovať môjho otca. Aký bol spoločenský, aký galantný, ako všetkých pozýval na kávu, party... ako bolo s nim veselo. Prestala, až keď videla smútok v mojich očiach. V rodine bol totiž tyran, voči matke bol násilnícky a keď prichádzal domov opitý, skrývali sme sa pred nim, lebo sme často mali rany na tele po jeho vyčíňaní.  

Koľko mužov, otcov je "vzorom", tam kde by nemali byť! Jozef bol mužom, otcom na právom mieste.

V ostatnom čase ma oslovila myšlienka: Najväčšia vec, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku.  Ak otec miluje svoju ženu, robí neskutočne veľa pre svoje deti. Vlastne viac ani nemôže pre urobiť. Prečo? Lebo vtedy sa deti naučia úcte k matke, k iným. Vtedy rodičia „ťahajú za jeden povraz“, nie je dvojkoľajnosť vo výchove...

Vieme si len predstaviť, ako svätý Jozef miloval Máriu a akým vzorom bol pri ľudskej formácii pre Ježiša?!

Turzovka, 20.3.2017 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.