Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

17. stretnutie. Streda 21. december: Radostná Alžbeta „Radosť vychádzajúca zo srdca" 

Úvod sv. omše:

Včera sme hovorili o Rannej zornici – Panne Márii. Napriek veľkému vyznačeniu ostala skromná a ponáhľala sa slúžiť.  Ako je to s nami?   

Oľutujme nedostatky. 

Príhovor:

Už sme už vo finále tohtoročného adventu (slová dnešného prvého čítania: „Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza!" (Pies 2, 8a)

Alžbeta bola manželkou kňaza Zachariáša a obaja nemali deti.

Texty:

  • Pies 2, 8a: „Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza!"
  • Lk 1, 39 - 45: Návšteva Panny Márie u Alžbety.

Hŕstka informácií

Za čias kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš, ktorý mal ženu Alžbetu. Obaja boli ľuďmi neobyčajne spravodlivými pred Bohom. Celý svoj život žili v zhode s Desatorom, milovali Boha i druhého človeka. Avšak nemali dieťa, lebo Alžbeta neplodná a obaja už boli starí.

Zachariáš a Alžbeta veľmi prosili Boha o dieťa a ich modlitba bola vyslyšaná. Zachariášovi sa v jeruzalemskom chráme zjavil anjel Gabriel a povedal, že sa mu narodí syn, ktorému dá meno Ján. Bude volať Izraelitov, aby sa vrátili a pripraví cestu Mesiášovi, ktorý má prísť.

Keď sa Zachariáš vrátil do svojho domu, Alžbeta počala a ukrývala sa päť mesiacov. Hovorila: „Toto mi urobil Pán, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi" (neplodnosť bola trestom za hriechy - tak si to mysleli Izraeliti v tých časoch). Tak ju našla Mária, ktorá sa vydala k nej, keďže jej anjel Gabriel pri zvestovaní povedal, že sa stane Matkou Boha a potvrdením jeho slov je jej príbuzná Alžbeta, ktorá čaká dieťa.

Keď Mária vošla do domu a pozdravila všetkých, ktorí tam boli, na Máriin hlas sa syn Alžbety, ktorý bol v jej lone, radosťou zachvel a táto radosť naplnila aj Alžbetu. Potom Alžbeta povedala tieto slová: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života (...). A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán". 

Zhrnutie

Viete si predstaviť smútok Alžbety, keď nemala dieťa. Ťažko si predstaviť ohromnú radosť, keď sa dozvedela, že bude mať syna.

Čo to znamená byť radostný? 

Nejde iba o nezmyselnú, bezduchú radosť a správanie sa ako blázon, ale o ukázanie skutočnej radosti, ktorá vyplýva zo srdca. Byť radostný neznamená iba sa žiarivo usmievať, ale tiež sa radovať srdcom.

Čo dáva takúto vnútornú radosť?

Alžbeta počas celého svojho života bol vnútorne pokojná: bola spravodlivá pred Bohom, dôverovala mu, ale tiež starostlivosť o druhého človeka.

Radosť vyplývajúcu zo srdca vyjadrila Alžbeta vo vzťahu k Márii, keď jej povedala: „Požehnaná si medzi ženami...". Vedela sa tešiť zo šťastia druhého.

Nezávidela!

Závisť spôsobuje smútok!

Úloha pre deti

Navrhnúť deťom, aby sa zajtra podelili s radosťou s niekým, koho stretnú, napr. úsmevom na pani v obchode alebo spolužiaka či spolužiačku, povedať milé slovo, objať rodičov, tešte sa z radosti iného...

Modlíme sa:  

Bratia a sestry, Boh nám prejavuje svoju večnú lásku. Po­korne ho prosme.

(Volajme: Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby.)

  1. Modlime sa za svätú Kristovu Cirkev,

aby jej členovia rástli v jednote a láske. 

  1. Modlime sa za pokoj vo svete,

aby sa nenávisť premenila na lásku

a túžba po pomste na odpustenie. 

  1. Modlime sa za chorých a hladujúcich,

aby mali všetko, čo potrebujú pre život. 

  1. Modlime sa za deti,

aby mohli vyrastať v rodinách naplnených láskou

a vzájomným porozumením. 

  1. Modlime sa za nás, tu zhromaždených,

aby sme nezávideli, ale po vzore Alžbety

sa tešili z radosti iných. 

  1. Modlime sa za smutné a opustené deti,

aby sme sa ich snažili potešiť. 

Všemohúci a večný Bože,

ty chceš, aby sme pripravovali cestu tvojmu Synovi;

pomôž nám premáhať závisť a iné naše zlé náklonnosti,

aby sme boli hodní tvojich prisľúbení.

Skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 21.12.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.