Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

O neviniatkach píše evanjelista Matúš.

Bolo to asi 30-40 chlapcov níže dvoch rokov, ktorých dal kruto zavraždiť Herodes v nádeji, že bude medzi nimi i malý Ježiš. Ich smrť za Krista, hoci ju podstúpili neuvedomele, bola akýmsi krstom krvi. Preto si ich už od začiatku kresťania uctievali. Najprv v vo Svätej zemi, ale už od 2. storočia aj v celej západnej Cirkvi.

 Z Rečí svätého biskupa Quodvultdea

Narodilo sa malé dieťa, a predsa veľký Kráľ. Hviezda privádza mudrcov zďaleka; prichádzajú sa pokloniť dieťaťu, čo leží v jasliach, a pritom kraľuje na nebi i na zemi. Keď mudrci zvestovali, že sa narodil Kráľ, Herodes bol zmätený a aby nestratil kráľovstvo, chce ho zabiť. Keby však bol v neho uveril, mohol tu spokojne a v onom živote bez konca kraľovať.

Čoho sa bojíš, Herodes, keď počuješ, že sa narodil Kráľ? On ťa neprišiel zosadiť, on prišiel poraziť diabla. Ale ty tomu nerozumieš a desíš sa a zúriš. A aby si zabil jedného, ktorého hľadáš, povraždíš toľké deti a si ukrutný.

Nezadrží ťa ani láska plačúcich matiek, ani žiaľ otcov nad mŕtvolkami synov, ba ani krik a nárek detí. Zabíjaš telá malých, lebo teba zabíja strach v srdci. Chceš zabiť sám Život a myslíš si, že budeš dlho žiť, keď sa ti to podarí.

Ale on, prameň milosti, taký malý a pritom veľký, leží v jasliach a otriasa tvojím trónom. Prostredníctvom teba, hoci o tom nevieš, uskutočňuje svoje plány a vyslobodzuje duše z diablovej poroby. Deti nepriateľov prijíma za adoptovaných synov.

Deti zomierajú za Krista bez toho, že by o tom vedeli, a rodičia oplakávajú zomierajúcich mučeníkov. On tých, čo ešte nevedia hovoriť, robí svojimi svedkami. Hľa, ako kraľuje ten, čo prišiel takto kraľovať. Hľa, osloboditeľ už oslobodzuje a spasiteľ prináša spásu.

Lenže ty, Herodes, o tom nevieš. Vzrušuješ sa a zúriš. A kým zúriš proti dieťaťu, nevedomky mu slúžiš.

Aký veľký dar milosti! Čím si deti zaslúžili, že dosiahli takéto víťazstvo? Ešte nevedia rozprávať, a už vyznávajú Krista. Ešte nie sú schopné svojimi údmi bojovať, a už nesú palmu víťazstva.

Modlime sa.

Nebeský Otče, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; udeľ nám milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvedčovali aj svojím životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.