Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

33. nedeľa v cezročnom období - deti

Uvedenie do bohoslužby:

Prišli sme sem, do domu Božieho, aby sme sa tu stretli s Kristom. Bude k nám hovoriť, príde medzi nás. Preto sa najskôr stíšme a zamyslíme, aby sme jeho hlas nielen počuli, ale i pochopili. Volajme k nemu o pomoc. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Mal 3,19-20a

Dnes budeme počúvať hlas proroka Malachiáša, ktorý deň smrti stotožňuje s dňom osobného súdu nad človekom a jeho životnými činmi. Budeme stáť pred Bohom, ktorý je samé dobro a pravda: Pred Božou tvárou vyjde na slnko každá naša faloš, všetko zlo, ale i dobro.

  1. 2 Sol 3,7-12

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí by chceli žít pohodlne a nechajú na seba pracovať iných. Svätý Pavol dnes varuje pred takým postojom.

  1. Lk 21,5-19

Znie to až neuveriteľne, ale predsa je pravdivé prisľúbenie Pána, že ten, kto slúži dobru, má zaistenú pevnejšiu a trvalejšiu existenciu, než je trvanie žulových kvádrov. 

Uvedenie do bohoslužby:

Prišli sme sem, do domu Božieho, aby sme sa tu stretli s Kristom. Bude k nám hovoriť, príde medzi nás. Preto sa najskôr stíšme a zamyslíme, aby sme jeho hlas nielen počuli, ale i pochopili. Volajme k nemu o pomoc. 

Milí chlapci a dievčatá. 

Pred čím nás varoval Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu?

Pomôžem vám: Ježiš povedal apoštolom i nám: Dajte si pozor, aby vás nezviedli.

K čomu zviesť? Iste varuje, aby sme sa nedali zviesť k zlému.

Zvádza vás niečo?

Neodolať zvádzaniu - pokušeniu je veľmi nebezpečné!

W. Hunerman píše:

Belzebub mal v pekle schôdzu a strašne nadával, lebo deti v jednej farnosti boli perfektné a nepodľahli pokušeniu. Chodili do kostola aj v týždni, na deti boli aj dosť poslušné, boli kamarátske – jednoducho deti tip-top. Tak im dal recept: Musíte útočiť nebadane, pomaličky na ich slabosti. Musia mať slabé stránky.

Všimnime si Marienku. Dobré dievča, pomáhalo, aj v týždni chodilo do kostola, nebolo treba povzbudzovať ju k modlitbe. Satan však zistil, že je dosť márnivá. Treba to využiť – povedal si.

Čo je márnivosť?

Povzbudil ju, aby si nalakovala nechty – na začiatok len takým nefarebným lakom. V škole miesto pozerania na tabuľu si pozerala nechty. Potom si začala aj farebným – nebolo to nejaké pekné, ale Marienka si namýšľala, že je hviezda. Ešte horšie bolo to, že „nemohla“ zemiaky škrabať – kdeže. Veď by si poškodila nechty. To predsa nie je pre mňa – povedala si.

Niekto poznamenal: Tá má pekné vlasy.

Marienka si ani len nepomyslela, že nemá zásluhu na nich - povedala si, že by potrebovala krásnu striebornú sponu, ktorú jej budú závidieť všetky dievčatá.

Možno to tak priamo ani nemyslela, vyhovárala sa. Možno si povedala, to budem mať na prvé sv. prijímanie. Smiešne, ako keby sa Pán Ježiš pozrel na sponu.

Otravovala matku, aby jej kúpila. Mame sa to už nepozdávalo. Dosť jej doteraz ustupovala a miesto toho aby zasiahla, znášala to. Toto bolo aj pre ňu už priveľa. Marienka ale silou mocou chcela sponu.

Neodolala a ukradla peniaze otcovi. Kúpila si sponu. Mame povedala, že peniaze jej dala babka. Diabol mal radosť.

A naraz tu bola Marienka, márnivka.

Čo poviete deti, nie je upozornenie Pána Ježiš dôležité aj pre nás?

Čo s tým ak sa dáme zviesť? Niekedy si povieme, ako sa Marienka spamätala.

Snažme sa odolať a ak neodoláme, treba sa spamätať a napraviť. 

Prosby

Bratia, sestry, chlapci a dievčatá, veľa z toho, čo predpovedá dnešné evanje­lium, sa už deje a ľuďom prináša utrpenie. Slobodný, dôs­tojný a pokojný život zostáva pre mnohých len nesplneným želaním. Preto sa modlime za celý svet a volajme:

Spasiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. 

  1. Pane, pomáhaj tým, ktorí hlásajú Božie slovo,

aby žili podľa toho, čo učia 

  1. Pane, pomáhaj tým, ktorí znášajú trápenia,

aby našli útechu a pomoc u iných 

  1. Pane, pomáhaj všetkým deťom, aby vedeli odolávať pokušeniu

 namýšľať si o sebe a vystatovať sa                            

  1. Pane, pomáhaj birmovancom a prvoprijímajúcim,

aby im príťažlivosť sveta nebola na prekážku žiť podľa viery. 

  1. Pane, upevňuj v láske rodiny našej farnosti,

aby sa mali navzájom radi 

  1. Pane, chráň krajiny pred živelnými pohromami,

pred hladom a chorobami. 

Pane Ježišu,

vyslyš naše prosby,

pomáhaj nám statočne plniť úlohy povolania

a daruj nám milosť vytrvalosti až do konca.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 13.11.2016

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.