Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 7, 51 – 8, 1a,   Jn 6, 30-35 

Čítania vo všedné dní veľkonočného obdobia (ako aj počas roka) nie sú zostavené tak, aby boli myšlienkovo navzájom prepojené.

Viac-menej je to čítanie Skutkov apoštolov na pokračovanie.

Predsa sa pozrime na obe čítania z pohľadu „znamenia“.

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?“

Pritom boli svedkami rozmnoženia chleba. Chceli viac, možno pravidelné zásobovanie chlebom ako starozákonný ľud. Hovoria: Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba.“.

Štefan, mučeník síce uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“, ale to bol znamenie pre Štefana.

Pre odbojný ľud mohlo byť znamením, jeho presvedčivé slovo a jeho odpúšťajúci postoj – podobný Pánu Ježišovi.

V prípade Pána Ježiša znamenie, ktoré urobil – rozmnoženie chcela, bolo pre neho skôr príťažou. Chceli ďalšie znamenie. 

Ježiš totiž využil ich túžbu po znamení a stálom „zásobovaní chlebom“ na to, aby im oznámil, že bude dávať stále chlieb z neba.: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Lenže oni budú na jeho slova reagovať: Tvrdá je to reč, kto by ju počúval (budeme počuť v sobotu)!

Je evidentné, že Štefanovo znamenie bolo pre neho priťažujúcou skutočnosťou. Keď povedal, že vidí Pána Ježiša strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali.

Židia nevideli v  Ježišovi ani len druhého Mojžiša. Pritom mali vidieť v Ježišovi toho ktorý aj ich otcom dal chlieb, lebo on a Otec sú jedno!

Ani v Štefanovi nevideli mučeníka, ktorý je podobný Ježišovi v smrti i odpúšťaní!   

My sme vo výhode. Vidíme chyby Ježišových i Štefanovým súčasníkov. Pre nás nie je Eucharistia znamením pohoršenia, ale života.

Nech nám je preto Mučenícka smrť sv. Štefana povzbudením, aby sme prijali Pána Ježiša. Veď aj nám hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Turzovka, 10.4.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.