Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov VIII. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku v súvislosti so siedmym a  deviatym prikázaním: Čo myslíš, kde a v čom sú podľa teba korene sociálnej nerovnosti?  

Už v počiatkoch ľudstva sa stretávame s tým, že niektorí vyvolenci mali viac ako ostatní ľudia. Vždy existovali poddaní, ktorí nemali žiaden majetok a boli nútení tvrdo pracovať pre iných. Malo to jeden dôvod- „nenarodili sa pod šťastnou hviezdou“. I dnes vidíme, že veľakrát nedostane niekto príležitosť ukázať čo v ňom je, pretože ostatní uprednostnia človeka, ktorý je na tom lepšie, či už finančne, prípadne to môže súvisieť aj s pohlavím. Sú sféry, v ktorých sa stále viac uplatňujú muži ako ženy. To ma odrádza od štúdia informatiky na vysokej škole. Vždy si firmy radšej vyberajú mužov ako ženy. Sociálna nerovnosť sa teda nemusí týkať len majetku.

Majetní ľudia nie sú väčšinou spokojní s tým čo majú- stále majú málo a niečo im chýba. Sledujú čo majú ostatní a uvažujú či majú viac a v potrebnom množstve. Prečo sa nad tým ľudia ale zamýšľajú? Pred Bohom a v čase smrti sú si chudobní a bohatí rovní. Nezáleží na tom, či máte to najdrahšie auto alebo starý vrak, na konci je to aj jedno.

S. Ž.

 Myslím si, že človek už oddávna chcel mať vyššie postavenie ako ostatní, mať nad nimi moc. Keď pocítil chuť peňazí, akoby zabudol, že sú tu aj hladujúci, tvrdo pracujúci a biedni ľudia, peniaze nad ním prebrali kontrolu a len málokto sa ich potom vzdá pre slabšie postavených.

Taktiež túžil po pocite vládnuť nad ostatnými, dokonca aj rozhodovať o ich osude, dáva mu to pocit, že je niečo viac, pritom ale v skutočnosti nie je.

L. K.

 Ľudia v tejto dobe myslia iba na peniaze, bohatstvo. Čím majú viac peňazí cítia sa silnejší, vyvyšujú sa nad ostatnými, cítia sa viac v bezpečí. Preto si myslia, že môžu ostatných riadiť.

 NK.


Myslím si, že v tom ako ľudia žijú. Ľudia ktorí sú pri peniazoch, sú tak vtiahnutí peniazmi, že sa z nich stávajú egoisti a sebci ktorí chcú mať všetko len pre seba. Nechcú sa s nikým rozdeliť, nepomôžu tým ktorí to najviac potrebujú.

A naopak ľudia ktorí majú málo peňazí sa snažia nájsť si nejaké dobre platené miesto, alebo sa o to vôbec nesnažia a čakajú kým im peniaze samé prídu. Myslím si že v tom je problém, že ľudia sú rozdelení na bohatých a chudých. Preto sú ľudia takí rozdielni, každý rozmýšľa inak. Keby mali všetci približne rovnako veľa peňazí, ľudia by si menej závideli.

M. S.

 Pri otázke stratifikácie spoločnosti mi napadajú rôzne typy rozdelenia obyvateľstva. Či už v zmysle ekonomického, politického alebo profesionálneho štruktuovania.

Predpokladám, že sa pri písaní našich úvah máme zamerať najmä na ekonomické rozdiely v sociálnej sfére.

Podľa môjho názoru je aktuálny problém nerovnosti (ignorujúc históriu, rozdielne pomery jednotlivých území na Zemi a rôzne iné faktory) systém „ Money for money „ – teda socioekonomický systém, ktorý je založený na tom, že ľudia, ktorý majú dostatok peňazí majú prístup ku kvalitnému vzdelaniu, k dobre finančne ohodnotenej práci - teda stávajú sa bohatšími. Čo sa ale prejavuje u chudobných naopak.  Je ale chybou myslieť si, že práve bohatí ukracujú chudobných o ich „možný“ finančný rast. Práve naopak – táto skupina bohatých ľudí produkuje kapitál. A týmto spôsobom jednotlivec patriaci do bohatej skupiny podporuje seba ale i iných – teda celú spoločnosť.

Myslím si, že tento si systém je lepší ako akýkoľvek predtým. V iných systémoch sa pri posudzovaní vrstvy jednotlivých osôb prihliadalo najmä na pôvod. Tieto systémy sú považované za veľmi neefektívne. Ďalšími druhmi takých neefektívnych systémov sú utopické formy vlád ako komunizmus.

Zároveň si myslím, že o chudobnú vrstvu obyvateľstva by sa mal postarať štát (pri tejto myšlienke sa vynárajú mnohé problémy ako napríklad marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré predstavujú problém pre väčšinu štátov sveta. Domnievam sa, že Slovenská republika zvláda svoje sociálne úlohy relatívne dobre v konfrontácií sa štátmi ako USA, V. Británia alebo Rusko.

J. S.

 Myslím že je to aj v mentalite niektorých ľudí. Niektorým  nie je jedno že majú menší plat ako v inej krajine a niečo by s tým aj spravili, urobili nejakú petíciu.... Ale väčšine je to jedno že nedostávajú plat ktorí by si zaslúžili, predsa len radšej niečo ako nič. Preto veľa podnikateľov takto zneužíva takýchto ľudí, ľudí z nižších sociálnych vrstiev, chudobných krajín na lacnú prácu.

A myslím že ak by si títo podnikatelia vymenili pozície s zamestnancami, dlho by pracovať nevydržali- vzbúrili by sa a vznikla by z toho menšia vojna.

Lenže ako som hovoril, je to v mentalite ľudí, niektorí sú pokojní a uspokoja sa aj s málo, niektorí si časom zvykli a niektorí majú pripomienky, a tí sú potom z práce niekedy vyhodení alebo to nakoniec uhrajú tak aby si udržali aj svoje zle platené miesto.

T. P.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.