Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Bojuj dobrý boj viery! 1. list Timotejovi 6:12,

Rizoto je jedlo z ryže, ryža je z rizota, čo znamená že svätosť je zo sveta, a svet je zo svätosti. Že tá prvá veta nedá zmysel? Rovnako aj tá druhá nie. Lepšie by sa to mohlo napísať takto: Svätosť je zo sveta, a svätý sú zo sveta. Už to je viac zmyselnejšie ale stále to nehovorí bližšie čo je svätosť. Čo je teda svätosť? Pozrieme sa na to z môjho pohľadu.

Svätosť je podľa mňa vlastnosť, ktorá sa veľmi ťažko získava, pretože podmienky pre jej zisk sú rôzne a ťažko sa dodržujú. Tí čo dosiahli svätosť, museli zväčša svoj život zasvätiť Bohu a pomoci ľudom, chudobným a pod.. Čiže zahodili všetky putá k pozemským-pominuteľný veciam a vybudovali si menšími i väčšími krokmi cestu k Bohu. Cestu na ktorej pomohli veľa ľudom, ktorí by mohli povedať a dosvedčiť prečo sú svätý. Alebo nie sú to len títo ľudia, sú to aj ľudia ktorí sa nevzdali Boha- svojho presvedčenia a viery, kdekoľvek sa ich snažili odvrátiť a presvedčiť o tom že Boh neexistuje alebo že Boh im nepomôže. Sú to aj ľudia ktorí sa nebáli pre svoju vieru aj zomrieť- mučeníci. Proste ľudia ktorí v živote niečo dokázali, rovnako ako hocijaký vedec, vynálezca, spevák a pod.. Ľudia ktorí dokázali to čo by sme aj mnohí z nás chceli ale nedokážeme sa odpútať od pút každodenného života človeka 21. storočia.

Myslím si že všetci mladí by sa chceli stať svätými, ale cesta po ktorej by sa museli vydať sa im zdá príliš neistá, takže radšej ostanú „obyčajní“ kresťania. Alebo si možno hovoria že na svätosť budem mať čas keď budem starší, keď budem mať už niečo za sebou, niečo dosiahnem, potom si nájdem aj viac času na vzťah s Bohom... Svätosť nie je istota a preto neláka mladých do toho aby sa ju snažili získať, aj keď by chceli byť svätý. Preto sa najskôr snažia vyštudovať, postarať sa o otca s mamou, a potom čo dosiahnu to že majú zamestnanie a nie sú na ulici alebo úrade práce už môžu chodiť do kostola nie prosiť o pomoc pri maturite a skúškach a ďakovať, ale prehĺbiť vzťah s Bohom- stať sa svätými. Ako? Mali azda ľudia čo sa stali svätými návod? Nie, snažili sa žiť s Bohom, podľa Svätého písma, a pri všetkom čo robili mysleli na neho a robili na jeho slávu- obetovali každý svoj skutok jemu. Takto sa podľa mňa získava svätosť.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.