Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám myšlienky o svätosti prvej skupiny (animátorka Margita Michalisková) 

- Je to niečo keď človek pomáhal za svoj život ľudom a potom umrel a jeho práca pokračovala ďalej niečo ako saleziáni ?? myslím /J.CH./

- Úplná odovzdanosť sa Bohu, úplná odovzdanosť sa láske, lebo Boh je láska. /V.S./

- Svätý: vykonáva dobre veci pomáha ľuďom k viere /M.H./

H.Ď.

Prikázania boli napísané najmä preto, aby sa ľudia podľa nich správali a žili podľa nich. 

Môj osobný názor je taký, že málo kto sa riadi podľa týchto prikázani. Každý už porušil aspoň jedno prikázanie. A niektorý ich porušili možno všetky. No Boh to odpúšťa a dáva ľuďom druhú šancu i keď vie že to porušia. Mnoho ľudí berie božie meno nadarmo, no niekto si to ani neuvedomí, ale oľutuje to a to tak, že pôjde na spoveď. Ľudia tieto prikázania porušujú, lebo vedia že to bude odpustené.

Keby sme žili podľa prikázaní, na svete by bol pokoj, žiadne vojny, no nie každá krajina v Boha verí......mnoho krajín uznáva iného Boha, majú iné prikázania a neveria v to, že náš Boh stvoril svet. Čiže na svete mier nikdy nebude. 

V.K.

Zdá sa mi, že veľa ľudí sa 10 Božích prikázaní naučí naspamäť ako básničku, ale v živote sa nimi vôbec neriadi. Ja sa týmito prikázaniami snaží riadiť, ale nie vždy je to ľahké. Asi najviac zo všetkých prikázaní porušujem 2. Božie prikázanie, ale chcem  to zmeniť.

Mnoho ľudí si myslí, že týchto 10 Božích prikázaní je nám na nič a len nám zabraňujú v našom slobodnom rozhodovaní. Ale ja si myslím, že nám Ježiš dal tieto prikázania preto, aby nám ukázal ako máme správne žiť a tým sa dostať bližšie k Bohu. Každý správny kresťan by mal žiť podľa 10 Božích prikázaní. 

V. K.

Ja si myslím, že byť svätý alebo sa stať svätým je dar od Boha. Svätý človek je ten, čo robí dobré skutky, šíri dobro, kresťanstvo, obetuje sa pre druhých, ale nič za to nežiada. Všetko, čo robí, robí sám od seba s veľkou láskou a samozrejmosťou. Taktiež si myslím, že život svätého nebol veľmi ľahký, hlavne v minulosti. Títo ľudia prežívali ťažké situácie, ale s Božou pomocou to všetko zvládli.
V dnešnej dobe existuje len málo ľudí, ktorí by konali také dobro, ako svätí kedysi a nemysleli len na seba a čo z toho budú mať. Na záver si myslím, že každý z nás sa môže priblížiť k svätému ako je napr. Matka Tereza alebo Ján Pavol II, len treba mať v srdci trochu lásky k Bohu, pokory a trpezlivosti. 
 
J. S.

Podľa mňa je svätosť, keď je niekto verný Bohu a kamaráti sa s ním a ako keby pomáhal prostredníctvom Boha ostatným, usmerňoval ich na správnu cestu a ukazoval im dobro. Nie každý človek sa môže stať svätým. Nezaslúži si to ten kto si nectí Boha a nenavštívil kostol ani raz, nechodí na sv. spoveď a nepomáha ostatným, proste myslí iba na seba. Svätý by mal byť človek s láskavým a štedrým srdcom a s úprimnou vierou.

Zoberme si napr. Matku Terezu a Jána Pavla II. Tí nesmierne pomáhali chudobným, mladým ľuďom, uzdravovali  a nerobili to preto, pretože by zato niečo chceli alebo, aby sa nijako zviditeľnili.  Chceli aby sme sa obrátili na dobrú cestu a viac verili v Boha, pretože on vždy pomôže. Ľudia ich mali nesmierne radi, pretože milovali Boha nadovšetko a on im dával moc, aby to šírili ďalej a zaslúžili sa stať svätými a toto je podľa mňa svätosť, keď je človek oddaný Bohu-ctí si ho a má ho nesmierne rád. Ja si myslím aj, keď to je iba môj názor, že svätými by sme sa mohli stať všetci ak by sme sa správali k ostatným lepšie, viac sa obracali na Boha a nie iba, keď niečo potrebujeme a šírili tú nesmiernu lásku, ktorú nám Boh ponúka.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.