Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Veľkonočné obdobie

Slávenie Veľkej noci

Zdá sa, že vedľa nedele ako pravidelného dňa pamiatky na zmŕtvychvstanie Krista, existovala už veľmi skoro aj výročná pamiatka Paschy.

Potvrdzuje to už sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom a aj tzv. spor o Veľkú noc z druhého storočia. (Išlo v ňom o stanovenie dátumu Veľkej noci, pretože kresťania Malej Ázie a Sýrie slávili Veľkú noc podľa židovského zvyku striktne v deň 14. nisana – podľa židovského kalendára deň prvého jarného splnu – nezávisle na tom, na aký deň padol, zatiaľ čo Rím a ostatné miestne cirkevné spoločenstvá dávali prednosť nedeli po 14. nisane.) Problém vyriešil až koncil v Nicei v r. 325, keď stanovil za záväzný dátum nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, ako je to aj doteraz.

Už pri tomto spore sa ukázalo, že prvotná Cirkev slávila sviatok Paschy v celej plnosti jeho významu v jednom dni, resp. jedinej veľkonočnej noci, pričom už vo 4. stor. sa vytvorilo Najsvätejšie trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré sa po 1600 rokoch vývoja a následnej reformy v r. 1951 znova slávi vo svojej pôvodnej forme tak, ako to poznáme dnes.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.