Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Rôzne v liturgii a liturgickom kalendári

Milosrdný ruženec

Vo farnosti sa ho v Roku milosrdenstva modlíme každý utorok po 6:15.  

Prosby k preddesiatkom:

  1. Ježiš, ktorý ťa nám daroval ako Matku.
  2. Ježiš, ktorý nech nás privedie do domu Otca.
  3. Ježiš, ktorý nech nás učí milosrdnej láske. 

Tajomstvá k desiatkom:

  1. Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo ako Samaritán.
  2. Ježiš, ktorý hľadá stratené ovce
  3. Ježiš, ktorý sa teší z návratu márnotratného syna
  4. Ježiš, ktorý neodsudzuje cudzoložnú ženu
  5. Ježiš, ktorý odpúšťa kajúcemu lotrovi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.