Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pies 2, 8-14, Sof 3, 14-18a, Lk 1, 39-45 

Príslovia sa volajú niekedy aj ľudovou múdrosťou.

A ako ich poznám sú skutočné múdre. Medzi ne patrí aj vyjadrenie: Zaspal na ružiach. Jeho zmysel netreba vysvetľovať.

Mária nezaspala na ružiach. Vždy ma to fascinuje a snáď vždy pri druhom desiatku radostného ruženca na to myslím. Tento desiatok je vlastne modlitba nad dnešným evanjeliom.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.

V ktorých dňoch to bolo? Keď sa dozvedela od anjela Gabriela, že bude matkou Spasiteľa. Vôbec sa jej nezatočila hlava od pýchy, nezaspala na ružiach, ale rozlúči sa so svojim snúbencom Jozefom, opustí rodný Nazaret, vydá sa na ďalekú cestu a ide slúžiť. 

Všimnite si ako službu lásky požehnáva Boh. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Mária spôsobuje radosť Alžbete, dokonca i nenarodenému Jánovi Krstiteľovi (je mienka niektorých teológov, že vtedy bol očistený od dedičného hriechu).

Uvedomujete si aj to, že vlastne bola odmenená Mária?

Alžbeta vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Úžasné slova pre Máriu! Uvedomuje si, že stretnutie s anjelom nebola len fantázia, či sugescia – ako ináč by o tom vedela Alžbeta!

Vidíme ako Boh požehnáva službu! Ak človek začne plniť vôľu Božiu, otvárajú sa mu nové a nové obzory a možnosti, hlbšie poznanie a rast v láske.

Uvedomujeme si, že po sv. prijímaní sa na 100 % podobáme na Pannu Máriu? Aj My ideme s Ježišom. Na koľko percent sa jej podobáme v živote mimo kostola? Mária išla s Ježišom, chválila Boha a slúžila!

Snažme sa nezaspať na ružiach našej zbožnosti.  

Turzovka, 2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.