Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 12-20 

Dnešný človek ja vraj málo tvorivý a má slabú predstavivosť.

Niečo na tom môže byť. Vidieť to už u deti. Keď im dám za úlohu v pracovných zošitoch podoplňovať slova, to hravo zvládnu.

Keď som im dal za úlohu povedať to vlastnými slovami, tak sú vedľa. Možno preto, že málo čítajú, pracujú s mobilom a PC. Ťažko im je tiež pochopiť symboliku.

Je to prirodzené. V minulosti dieťa zobralo polienko, ťahalo ho za sebou, vrčalo a malo auto. Teraz má auto, ktoré behá samo nemusí zapájať fantáziu, naopak musí uvažovať ako to môže tak behať. Učí sa technickému mysleniu.

Preto som hrdý na birmovancov. V mojej skupine veľmi pekne dokážu napísať úvahu (a nielen, že opíšu z Wikipédie) aj na jednu stranu. To je ale výnimka.

Napríklad piatak sa ma pýtal čo to znamená „sníma hriechy“. Myslel, že „snímať“ je skenovať, filmovať... A to nehovorím o pojme „Baránok“ – to im je ťažko vysvetliť.

Pre nás je obohacujúce napríklad Ježišovo zvolanie: Ja som cesta, pravda, život. Pre nich tri nesúvisiace slova, z ktorých rozumejú iba prvé. Aj to úplne ináč.

A ako my rozumieme slova z dnešného evanjelia: Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ ?

Pomôžme si prvým čítaním (v pôste sú vyberané pre nejakú súvislosť). Kto z osôb vystupujúcich v ňom kráčal vo svetle? Plasticky sme videli v akej tme boli starší z ľudu – sudcovia. Videli sme svetlý príklad Zuzany. Aké nádherne svetlo života mala. A aký je to potrebný príklad do dnešného života, kde kariéra je dôležitejšia ako česť. A Daniel? Ako pekne osvetlil temnotu! Akú odvahu mal zastať sa pravdy. Prečítajme si tento novelový príbeh ešte raz z pohľadu Ježiša – svetla!

Na filozofii (v ontológii) sme sa učili, že tma nie je bytie, je nedostatkom svetla (fotónov). Tak ako zlo je nedostatok dobra. Bil Graham – veľký evanjelizátor nechal na štadióne zhasnúť všetky svetla. Potom pred tisícami poslucháčov zapálil zápalku a povedal: Všetci vidíte toto malé svetielko. Lepšie ako nadávať na tmu je zapáliť čo i len malé svetlo. Každý zažal po ňom malé svetlo a celý štadión bol osvetlený.

Ak máme trochu obraznosti (na rozdiel od deti) aplikácia na náš život je zjavná. Najmä ak si pripomenieme iné Ježišove slova súvisiace z dnešnými: Vy ste svetlom sveta. Buďme nim, čo i len malým. Len buďme svetlom.

Turzovka, 14.3.2016

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť aj na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/239-pondelok-po-5-postnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.