Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

NA ÚSVITE

Uvedenie do bohoslužby:

Stretávame sa v kostole, aby sme pokračovali v tom, čo sme začali včera večer, keď sme spolu zasadli na Štedrý večer, keď sme sa obdarovali. To bola tiež liturgia, rodinná slávnosť. Teraz budeme tu, v tejto vianočnej slávnosti pokračovať.

Pán Ježiš nás pozýva k radostnému stolovaniu s ním. My mu chceme spolu s pastiermi priniesť dary svojej lásky. I tu medzi nami sa Slovo Božie stane Telom, bude prebývať medzi nami, bude posilou našej duše. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Iz 62,11-12

V prvom čítaní nám prorok vysvetľuje, že Vianoce sú veľkou školou nadeje: Nikto už nemusí byť sám, ani ten čo sa cíti najopustenejší. 

  1. Tit 3,4-7

V druhom čítaní si vypočujeme, že vďaka Vianociam nás Boh obdaril cez sviatosti krstu a birmovania. Nikto nemusí pochybovať o Božej dobrote. 

  1. Lk 2,15-20

V evanjeliu môžeme pastierov vnímať ako vzor viery, ktorá koná. Akonáhle počujú Božie posolstvo, idú za jeho hlasom. Ako konáme my? 

 CEZ DEŇ 

Uvedenie do bohoslužby:

Stretávame sa v kostole, aby sme pokračovali v tom, čo sme začali včera večer. Keď sme zasadli na Štedrý večer, keď sme si dávali darčeky, to bola tiež liturgia - rodinná slávnosť. Teraz budeme v tejto vianočnej slávnosti pokračovať.

Pán Ježiš nás pozýva k radostnému stolovaniu s ním.

I tu sa medzi nami Slovo Božie stane Telom, bude prebývať medzi nami, bude pokrmom našej duše. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Iz 52,7-10

V prvom čítaní budeme počúvať ako si prorok predstavoval príchod Mesiáša. Dúfal, že celý svet ho prijme za svojho Kráľa, Boha pokoja. Lenže svet doteraz pokojným nie je, lebo stále neprijíma Ježiša.

  1. Žid 1,1-6

Začiatok listu Židom hovorí o tom, že Boh sa už nezjavuje cez prorokov, ale prostredníctvom svojho vlastného Syna.

  1. Jan 1,1-18

Teraz budeme čítať začiatok evanjelia svätého Jana. Môžeme sa presvedčiť, do akých ťažkosti sa tu dostáva ľudská reč, keď sa pokúša vysloviť nevysloviteľné: tajomstvo Božej lásky, tajomstvo Božej existencie a jeho narodenie ako človeka. 

 

STAŇ SA ČLOVEKOM ! 

Boh sa stal človekom. Prečo vlastne?

Zrejme preto, aby sme my ľudia zostali ľuďmi, aby som i ja sa stal človekom! Nad našimi betlehemami by vlastne mal byť nápis: „Ľudia, robte to ako Boh: Staňte sa ľuďmi!”

Mladý kresťan písal svojmu biskupovi. A list končil: „Stali ste sa biskupom. Boh sa stal človekom. Dokážete ísť v stopách Božích?” - A onen biskup nad tým listom dlho premýšľal.

Uposlúchneme dnes výzvu mladého pisateľa a predstavme si ten nápis nad našim Betlehemom, ešte lepšie domom, či pracovným stolom, na kuchynskej linke, nad volantom, na monitore...

„Rob to ako Boh - staň sa človekom!” Ale načo taká výzva - či nie sme ľudia? Nie úplne, ináč by sa nedalo toľko neľudskostí v našom sveta. A zdá sa, že tých neľudskostí z roka na rok skôr pribúda, než ubúda. Neľudskosť je v nás, okolo nás, vo sveta. Nemusím ju nijako vypočítavať, každý z vás o nich vie. A nehľadajme neľudskosť iba u islamistoch. 

Čo sa to deje zo svetom? Čo sme sa nahovorili o pokroku ľudstva - a k čomu ten pokrok speje? K stále väčšej ľudskosti lebo k stále väčšej neľudskosti?

Čo sme sa nahovorili o sebarealizácii - a teraz vidíme, že spejeme skôr k sebazničeniu. Nedávno som si kúpil knižku o vývoji ľudstva a tam stojí: “Najnebezpečnejším nepriateľom človeka je - človek.”

Už pred 80 rokmi napísal mysliteľ Teilhard Chardin: “Nie je už ďaleko deň, kedy ľudstvo bude musieť voliť medzi sebazničením lebo kľaknutím na kolena.” Niet pochyby, že Chardin mal pravdu. Buď sa ľudia naučia pokorne padať na kolena pred Bohom, uznávať a zachovávať Boží poriadok a podľa Božej lásky konať, lebo sa zničí.

Vráťme sa ešte k Betlehemu. Viete, ako to vypadá v skutočnom Betlehem v Palestíne? Žiadna obrovská brána pred jaskyňou Narodenie. Žiadny mramorový portál. Brána k jaskyni je len 130 cm vysoká. Kto chce dovnútra, musí sa zohnúť. A len týmto krokom pokory je možné dôjsť tam, kde strieborná hviezda ukazuje miesto na podlahe, kde Ježiš „človečenstvo naše ráčil vziať na seba”. Tu začalo vyučovanie o Božej láske, ktorá ľuďom umožňuje žít v pokoji.

Vryme si teda do mysli, do srdce, tieto dva nápisy nad tohoročným Betlehemom:

Človeče, rob to ako Boh - staň sa človekom!

Toto je skutočný príbeh matky, obete zemetrasenia v Japonsku:

Keď zemetrasenie ustupovalo, záchranári došli k ruinám domu mladej ženy, cez trhlinu videli jej mŕtve telo.

Všimli si, že je v nejakej čudnej polohe, ako človek, keď sa modlí. Jej telo sa nakláňalo dopredu a obidve ruky akoby niečo zadržiavali. Dom sa zrútil na ňu a zlomil jej chrbticu a väzy.

Záchranca sa s problémami dostal ku škáre, kadiaľ mohol prepchať ruku ku žene, dúfajúc, že by mohla byť nažive.

Jej studené a stuhnuté telo bolo dôkazom, že je už dávno mŕtva.

On a ostatní členovia tímu opustili dom a išli prehľadávať ďalšie zrútené budovy.

Z nejakého dôvodu sa vedúci tímu vrátil ku zrúcanine domu mŕtvej ženy. Opäť pokľakol, strčil ruku do úzkej štrbiny a prehľadával priestor.

Zrazu s nadšením vykríkol: "Dieťa! Je tam dieťa!“

Celý tím pracoval spoločne a opatrne odstraňovali ruiny okolo tela mŕtvej ženy. Pod mŕtvym telom matky bol asi trojmesačný chlapček zabalený v kvietkovanej deke.

Je zrejmé, že žena podstúpila najväčšiu obetu na záchranu svojho syna. Keď jej dom padal, použila svoje telo, aby kryla svojho syna pred padajúcimi troskami.

Malý chlapček ešte pokojne spal, keď ho vedúci tímu vytiahol spod mŕtvej matky.

Keď lekár vyšetroval chlapčeka, rozbalil deku a našiel tam mobil, na ktorom bola textová správa:

,,Ak toto prežiješ, musíš si pamätať, že ťa milujem" !!!

Všetci si podávali telefón z ruky do ruky a so slzami v očiach čítali správu, ktorú zanechala matka pre svojho syna.

"Ak prežiješ, pamätaj si, že ťa milujem."!!! /Napísaný ozajstný príbeh používateľa Jay Indy Kingston/

Matka, ktorá bola skutočne človekom. Zároveň poukazuje na obetu Božieho syna, ktorý sa stal pre nás človekom, aby nás zachránil.

Ľudia, padnite na kolena pred Bohom, a uchránite sa pádu do záhuby!

Ináč to nejde, nie je pre ľudstvo inej cesty, než ako to spievajú nad Betlehemom anjeli:
Najprv spievaj slávu na výsostiach Bohu a potom bude na zemi pokoj ľuďom dobré vôle.

Inšpirácia: L. Simajchl.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.