Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nový rok 2017

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok Sv. Bazila Veľkého a Gregota Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi 17:15 pobožnosť za deti (chlapci)
Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo
Piatok Slávnosť Zjavenie Pána - sv. omše ako v nedeľu
Sobota V sobotu po večernej sv. omši je vyložená Sviatosť oltárna. Od 8:00 do 21:30 sú chvály
Nedeľa Krst Pána, 1. nedeľa v cezročnom období, koniec vianočného obdobia. 

Slávnosť Zjavenia Pána 

V piatok 6. januára je Slávnosť Zjavenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú tak, ako v nedeľu. Sv. omša z tejto slávnosti bude aj vo štvrtok o 18:00.

V tomto období sa zvykne robiť koleda. Kto má nový dom, alebo byt, môže požiadať o jeho posvätenie. Zapíšte sa v sakristii. 

Sviatosť zmierenia k prvému piatku

Nakoľko bola v našej farnosti predvianočná sv. spoveď, tento týždeň pred prvým piatkom spovedáme vo farskom kostole len ráno a večer pol hodinu pred svätou omšou tých, ktorí už nemôžu pristupovať k Eucharistii.

Pondelok:  Dlhá – Chorých od 9:00

Štvrtok:

Turzovka: chorých spovedáme doobeda

Dlhá: Adorácia a spoveď v kostole o 14:00, 15:00 sv. omša

Turkov: Adorácia a spoveď v kostole o 15:00, 16:00 sv. omša 

Dobrá novina

V akcii Dobrá novina sme vo farnosti vyzbierali: Dlhá (vlani 385) ......... €, Turzovka 3682,65 € ( vlani 2379,83).

Ďakujeme za ochotu prijať koledníkov a tým finančne podporiť najmä núdzne detí v Afrike. Ďakujeme aj našim deťom, ich rodinám a organizátorom. 

Dary na kostol

Na kostol obetovali farníci: z pohrebu Anny Kašíkovej 20 €, Štefánie Fabšíkovej 100 €,

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a akúkoľvek angažovanosť vo farnosti.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.