Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

19. stretnutie. Piatok 23. decembra „Jozef - človek spravodlivý"  

Úvod sv. omše: 

Milé deti,

Včera sme hovorili o Samuelovi. Popri tom, že bol priamy – vedel povedať i tvrdú pravdu, charakterizuje ho veta: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.  

Ako je to s nami. Zastavili sme sa občas  a opýtali:. Pane, čo je tvoja vôľa? Urobme tak teraz a oľutujme naše „nepočúvanie“.

Príhovor: 

Dnešným hrdinom je pozemský otec Ježiša, teda Jozef. Jeho najcharakteristickejšou vlastnosťou je byť človekom neobyčajne pracovitým. Nezabúdajme, že  - ako každý strážca svetla – i on plnil vôľu Božiu. Bol otvorený pre hlas Boží ako Samuel. Počul Boží hlas a zobral si Máriu, počúvol a utiekol pred Herodesom.

Bol i pracovitý - vlastnosť osoby, ktorá rada, ochotne a veľa pracuje, láska k práci, vytrvalosť počas vykonávania prác. 

Citát:

  • Mt 1, 18 - 24: Jozefov sen.

Hŕstka informácií

Jozef bol človekom mnohých cností: bol čestný, miloval Boha, dôveroval mu, ale tiež vedel ťažko pracovať ako tesár. Mal ženu, ktorá sa volala Mária. Predtým, ako by spolu začali bývať (muž a žena ešte rok po svadbe nebývali spolu, napriek tomu, že už boli manželmi), Mária počala z Ducha Svätého. Všetci si mysleli, že Mária zradila (podviedla) Jozefa s iným mužom. Takisto usudzoval aj Jozef, preto ju chcel prepustiť. Ale keď o tom premýšľal, zjavil sa mu v sne Pánov anjel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu k sebe, lebo chlapec, ktorý sa narodí, bude nazvaný Boží syn. Keď sa Jozef prebudil, vzal k sebe do domu Máriu, svoju ženu, napriek tomu, že zvyky v tých časoch to nedovoľovali a uznal jej dieťa za svoje.

Celý svoj život sa Jozef každý deň staral o Máriu a Ježiša, snažil sa, aby im nič nechýbalo. Keď Ježiš vyrástol, učil ho všetko, čo sám vedel: práci, čestnosti, úcte k Bohu i druhému človeku. 

Zhrnutie:

Ukázať deťom, že Jozef bol človek z mäsa a kostí, ktorý počúval Božie slovo, ale zároveň ho aj zhmotňoval do svojho života. Bol pre Ježiša učiteľom skrz svoju pracovitosť, otvorenosť na Boha atď. 

Pomocou rekvizity ukázať deťom, že Jozef mal veľmi ťažkú prácu. Bol tesár a musel byť vytrvalý, aby dokázal urobiť nejaký nábytok alebo sochu (tu je možné ukázať deťom, ako sa ťažko tesá do dreva). POZOR! Deti nesmú samé skúšať túto úlohu, môže to robiť iba niekto dospelý!

Je vhodné podnietiť deti, aby si vážili prácu svojich rodičov, starých rodičov, učiteľov či katechétov. Objasniť im, že byť pracovitým v nás upevňuje ducha, učí trpezlivosti, pokore a vytrvalosti navzdory prekážkam, s ktorými sa stretávame.

  • Zvýrazniť, že Jozef všetko, čo vedel, ukazoval od raného veku Ježišovi. 

Úloha pre deti

Podnietiť deti, aby dnes po návrate zo sv. omše poďakovali svojim otcom za všetko, čo robia pre to, aby im nič nechýbalo (ak nejaké dieťa otca nemá, môžeme ho povzbudiť, aby poďakovalo Bohu, nášmu Otcovi, za dar života a za rodinu, ako aj za to, že sa o nás každý deň stará). 

Modlíme sa: 

Bratia a sestry, spolu s Pannou Máriou a jej ženíchom, svä­tým Jozefom, očakávame príchod Vykupiteľa. Predne­sme mu svoje prosby s vedomím, že iba od neho prichá­dza pomoc. 

  1. Bože Otče, naplň darmi Ducha Svätého

nášho pápeža Františka a  nášho biskupa Tomáša. 

  1. Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj

a nech národ nedvíha zbraň proti národu. 

  1. Daj, aby si robotníci vzali svätého Jozefa

za vzor statoč­nej práce a čnostného života. 

  1. Požehnaj našich otcov a naše matky

aby boli prvými svedkami viery svojim deťom. 

  1. Bože Otče, pomáhaj nám vážiť si našich otcov

veď nám sprítomňujú teba. 

  1. Bože, priveď čim viac deti do kostola,

aby verili v tvojho Syna Ježiša Krista. 

Bože, Otče, svätému Jozefovi si odhalil tajomstvo Kristovho vtelenia

a ustanovil si ho za strážcu Svätej rodiny;

vyslyš naše prosby

a daj, aby nám ženích Panny Márie bol ochrancom teraz i v hodine smrti.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 23.12.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.