Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

3. adventná nedeľa

Prvonedeľná zbierka na kostol:Turkov - 19,60, Dlhá - 36,40, Turzovka – 430,33

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Lucia, panna a mučeníca, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Sv. Ján z Kríža. kňaz a učiteľ Cirkvi,17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo
Piatok 17:15 pobožnosť, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  
Nedeľa 4. adventná nedeľa 

Roráty

Ráno bývajú roráty o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať aj miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre pre nich raňajky.  

Chvály

V piatok od 20:00 do 21:30 sú chvály. 

Vianočné spovedanie 

K Vianociam nám prídu pomôcť spovedať kňazi z dekanátu v sobotu 17.12.

Program spovedania:

Turzovka:

9:00 – 11:30

13:30 – 16:00

Dlhá

13:30 – 14:30

Turkov

14:30 – 15:30

Prosíme, aby ste sviatosť pokánia prijali v sobotu, lebo iné dní budeme zas my pomáhať v dekanáte a na spovedanie nebude priestor. 

Dobrá novina

Nácvik Dobrej noviny bude v pastoračnom centre v sobotu 17.12 o 14:00. Pozývame detí, aj animátorov, bývalých erkárov a birmovancov, ktorí sú ochotní pomáhať pri tejto charitatívnej akcii. 

Vianoce v meste

Mesto Turzovka organizuje k Vianociam viac akcii. V našom farskom kostole bude v piatok 16.15 o 16:30 predvianočný koncert Maroša Banga s názvom Zrodilo sa svetlo. Viac na plagátoch.

Dary na kostol

Na kostol obetovali: farník 50 €, farníčky: 10 €, 25 € a 20 €, z pohrebu Jozefa Šutaríka 50 €, Pavla Michalisku 50 €, Anny Cvinčekovej 20 €, zo spovedania chorých 100 €, ešte na zateplenie fary 100 €,

Ďakujeme aj za prípravu raňajok pre deti.   

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.