Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2. adventná nedeľa

Zbierka na charitu bola:

Turkov - 39,03, Dlhá - 53, Turzovka – 592,06 plus stravný lístok v hodnote 2 €.

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Mikuláš, biskup, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Sv. Ambróz, biskup 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie, 17:00 Mariánske večeradlo
Piatok 17:15 pobožnosť, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  
Nedeľa 3. adventná nedeľa 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vo štvrtok je Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie s povinnosťou svätenia. Povinnej účasti na sv. omši môžete zadosťučiniť v stredu večer na vigílnej sv. omši, alebo v deň slávenia.  Sv. omše v deň slávnosti:

Turzovka -  ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Dlhá o 15:00, Turkov o 16:00

Roráty

Ráno bývajú roráty o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch sú v pastoračnom centre pre nich raňajky.  

Kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Aspoň v jeden deň sa máme modliť a prinášať obete za duchovnú obnovu rodín, pokoj  a spravodlivosť vo svete. 

Vianočné spovedanie

K Vianociam nám prídu pomôcť spovedať kňazi z dekanátu v sobotu 17.12.   

Zbierka potravín

Farská charita organizuje zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi. Dňa 10. XII. môžete dať potraviny dobrovoľníkom charity pred predajňou Jednota Supermarket. 

Adventný koncert

Dňa 11. decembra o 16:00 bude v našom farskom kostole adventný koncert na ktorom bude účinkovať mužský zbor klapa RAVNICA pod vedením Ota Gregora. 

Dary na kostol

Na kostol farníci obetovali: 30 €, z pohrebu Štefánie Kontríkovej 100 €.

Z krstov: Emy Škorčíkovej 50 €, Tamary Kadurovej 20, Alexandry Iványiovej 170 €.

Zo spovedania chorých 110 €, na vianočnú výzdobu 15 €.

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti. Tento týždeň zvlášť ďakujme za prípravu raňajok pre deti.  

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.