Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

9. stretnutie: Piatok 9. december -Rozhodný Eliáš 

Úvod sv. omše: 

Milé deti,

Opäť sa stretávame pri rorátnej sv. omši. V stredu sme hovorili o Jóbovi, ktorý bol človek dôvery. A to dokonca i vtedy, keď stratil majetok, rodinu i zdravie.

Ako je to s nami, dôverujeme Pánu Bohu?

Oľutujme nedostatky. 

Príhovor

Strážca svetla Eliáš – Jednoznačný s skutkoch 

Dnes sme v prvom čítaní počuli: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.

Jób sa presvedčil, že Boh mu chce len a len dobro.

Prišiel na to aj dnešný strážca svetla Eliáš. Preto:

 • Eliáš sa snažil vždy poslúchnuť Boha a bol jednoznačný v skutkoch.
 • Vedieť, čo je to rozhodnosť

Vlastnosť: Rozhodnosť - schopnosť rýchlo urobiť rozhodnutie a nespochybňovať prijaté záväzky a povinnosti.

Citát:

 • Iz 41, 13 - 14: Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham." Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham - hovorí Pán -, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela."

 

Hŕstka informácií

Eliáša si Boh povolal za proroka, aby ohlasoval jeho slovo. Raz v jeho krajine nastalo veľké sucho. Keď vyschol potok, pri ktorom býval Eliáš, počul slová, aby išiel do Sarepty k istej vdove, ktorá dostala príkaz, aby ho živila.

Keď vchádzal do mesta stretol ženu, ktorá zbierala drevo na oheň. Eliáš ju poprosil, aby mu doniesla vodu a kúsok chleba. Ona odpovedala, že mu prinesie vodu, ale chlieb žiaľ nemá. Zostalo jej iba za hrsť múky a trocha olivového oleja v džbáne. Eliáš povedal, že sa nemá čoho báť, a kým urobí jedlo pre seba a syna, nech mu spraví malý podplamenník. Vdova to spravila, ale múky ani oleja neubúdalo a bolo tak až dovtedy, kým neskončilo veľké sucho.

Po týchto udalostiach jediný syn tejto vdovy ochorel a zomrel. Vdova smrť syna vyčítala Eliášovi. Vtedy prorok zobral chlapcovo telo do svojej izby a začal sa vrúcne modliť, prosiť milosrdného Boha, aby chlapec znovu ožil. Keď ho živého vrátil matke, povedala Eliášovi, že je Boží muž. 

Zhrnutie

 • Poukázať na Eliášovu pohotovosť a poslušnosť. Všetko, čo Boh od neho žiadal vykonal: nediskutoval, neodvrával. Vedel, že sa má objaviť v živote vdovy zo Sarepty. Hoci ho chcela poslať preč, neodišiel. Bol rozhodný v slovách a skutkoch.
 • Najdôležitejšia osobná črta proroka sa najviac prejavila, keď vdove zomrel syn. Eliáš jej nedovolil nariekať za ním, ale zobral ho do svojej izby a prosí Boha, aby chlapec ožil. Tak dôveroval Bohu, veril že Boh ho neopustil.
 • Pre nás kresťanov je dôležité vedieť, že takého rozhodné konanie je potrebné, hoci je to neraz ťažké. Napr. namiesto vysedávania pred TV alebo PC pomodliť sa spoločne s rodičmi, zapojiť sa do domácich prác a pod. Nie: Na úlohu mám ešte čas, ešte si môžem pospať...

Úloha pre deti

Eliáš na vrchu Karmel celý národ pozval k obeti Bohu. Deti pozvite svojich blízkych doma k spoločnej modlitbe.

Podľa: Som strážcom svetla. 

 Modlime sa:

Chlapci a dievčatá, bratia a sestry, s dôverou očakávame druhý príchod Pána a pripravujeme mu cestu. Preto sa modlime a prosme, aby Pán prišiel k všetkým ľuďom dobrej vôle a obdaril nás vykúpením. 

 1. Pane Ježišu, proroci oddávna predpovedali,

že sa narodíš ako človek;

posilňuj nás, aby sme rástli vo viere. 

 1. Pane Ježišu, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života;

posilňuj našu vôľu, aby sme sa vedeli zrieknuť naviazanosti

na počítač, mobil a iné veci.

 1. Pane Ježišu, tvoja spravodlivosť je nekonečná;

pomáhaj nám, aby sme nezabúdali na potreby

hladujúcich, chudobných a núdznych. 

 1. Pane Ježišu, teba proroci nazvali kniežaťom pokoja;

napĺňaj všetky rodiny svojou láskou a pokojom,

aby sa spoločne modlili a tak žili šťastne. 

 1. Pane Ježišu, ty si už prišiel a vykúpil svet;

pomôž nám, aby sme ako Eliáš boli pohotoví

zapojiť sa do domácich prác. 

 1. Pane Ježišu, hoci si Boh, ako dieťa si bol poslušný rodičom;

pomáhaj nám pohotovo počúvať rodičov, predstavených

a tých, ktorí nám chcú dobro. 

Pane, ty neodmietaš nikoho, kto sa k tebe utieka a s dôverou ťa prosí;

vyslyš naše pokorné prosby, a naplň našu túžbu po tvojej blízkosti.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.