Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1. adventná nedeľa

Dnes je zbierka na charitu

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa chlapci)
Utorok 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda Sv. Ondreja Apoštola 17:15 pobožnosť za deti a mládež (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo, po sv. omši adorácia za duchovné povolania 
Piatok Prvý piatok, adorácia od 16:30,17:15 pobožnosť, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  Sv. Františka Xawerského, kňaza, po večernej sv. omši do 21:30 adorácia 
Nedeľa 2. adventná nedeľa 

Roráty

Od pondelka budú bývať roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch budú v pastoračnom centre pre nich raňajky. 

Spovedanie k 1. piatku

Spovedanie a sv. omše k prvému piatku i k Vianociam:

Pondelok: Dlhá: Spoveď chorých o 13:00

Piatok: Dlhá: 14:30 vyložená Sviatosť oltárna, spoveď, o 15:00 sv. omša.

          Turkov: 15 :30 vyložená Sviatosť oltárna, spoveď, o 16:00 sv. omša. 

          Turzovka: Spovedanie chorých 8:30, sv. omše: 7:00 a 18:00. Adorácia od 16:30     

Stretnutie deti

V pondelok o 15:30 bude v Pastoračnom centre stretnutie detí, ktoré chodili na prífarské výlety. Bude tam videoprezentácia výletov, dostanú CD s fotkami. Pohostenie je pripravené pre deti, ich rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorých si deti pozvú.  

Dobrá novina

V sobotu o 14:00  bude v Pastoračnom centre stretnutie všetkých, ktorí sa zapoja do Dobrej noviny. Pozývame animátorov, starších erkárov a birmovancov, samozrejme  deti, ktoré môžu prísť i s rodičmi. Skoordinujeme túto peknú akciu a niečo aj nacvičíme. Chceme vytvoriť viac skupín, aby sme deti nezaťažili a Dobrú novinu absolvovali za pol dňa.  

Vianočný stromček

Na vianočnú výzdobu do kostola máme sľúbený jeden stromček. Ak niekto má možnosť zohnať druhý stromček, prosíme, aby sa prihlásil. 

Dary na kostol

Na kostol obetovali: farníčka 20 €, z pohrebu Márie Šebestovej 30 €, farníčka na kazateľnicu 100 €,

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.