Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kaz 1, 2-11, Lk 9, 7-9 

Jedna mamička hovorí o svojej dcérke: Niekedy má toľko otázok, že ani neviem či nájdem tie správne slová odpovedať.

Kto by dokázal deťom odpovedať na ich, niekedy vysoko filozofické otázky, a na veci ktoré nám ani len nenapadnú.

Nielen deti sú však zvedavé. Aj dospelý. Na tom je založený aj vzdelávací systém, na tom stavajú média (rozhlas, televízia, internet, klebety...) - človek chce uspokojiť svoju zvedavosť.    

Prispelo a prispieva to aj k šíreniu evanjelia. Nezbadali sme to aj v dnešnom evanjeliu? Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo... niektorí hovorili... chcel ho vidieť.

Samozrejme, nemôže to ostať iba pri zvedavosti. To bol prípad Piláta, Herodesa, farizeja Šimona, ktorý pozval Pána Ježiša na hostinu, mladíka, ktorý túžil po dokonalosti a odišiel smutný, množstva ľudí, ktorí chceli vidieť zázraky...

Zvedavosť môže byť základom ďalšieho budovania vzťahu. Napríklad dovtedajší učeníci Jána Krstiteľa Ondrej a Ján boli zvedavý kde Ježiš býva a ostali už pri ňom, Zachej bol na Ježiša taký zvedavý, že vyšiel na strom. A ako to skončilo? Rozdám polovicu majetku a vrátim štvornásobne...

Koľko ľudí chodí do Lúrd, len zo zvedavosti či neuvidia zázrak. Môj prvý šéf za kaplánskych čias bol v Lurdoch. Keď sa vrátil hovoril mi: Už ma to unavuje, každý sa pýta či som tam videl zázrak. Nik sa nepýta ako ma to duchovne obohatilo, čo prinášajú Lurdy po stránke duchovnej.

Aj dnes však zvedavosť prináša duchovné dobra. Koľkí napríklad prišli zo zvedavosti do kostola, zo zvedavosti začali čítať Písmo, dobrú knihu... a stali sa veriacimi.

Je dobré ak si kladieme otázky, je dobre ak našu zvedavosť sýtime Božím slovom. Ak nás však zvedavosť až príliš vyrušuje a robí nás povrchnými, tužiacimi po senzáciách, či dokonca klebetnými pripomeňme si slova knihy Kazateľ (1. čítanie)

Márnosť nad márnosť, márnosť nad márnosť a všetko je márnosť a nič nové po slnkom a pripomeňme si refrén dnešného žalmu: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Turzovka, 22.9.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.