Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nedeľa Krista Kráľa

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok Obetovanie Panny Márie 17:15 pobožnosť (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Cecília, 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda 17:15 pobožnosť (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok Sv. Ondrej Dung-Laka, kňaz a spoločníci (vietnamskí mučeníci), 17:00 Mariánske večeradlo, po sv. omši adorácia
Piatok Sv. Katarína, panna, 17:15 pobožnosť, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  
Nedeľa 1. adventná nedeľa - zbierka na charitu

Roráty

Ďalší týždeň – po prvej adventnej nedeli, budú bývať roráty ráno o 6:30. Aby sa ich mohli zúčastňovať miništranti, deti a mládež, po rorátoch budú v pastoračnom centre pre nich raňajky.  

Deň otvorených dverí

Všimnite si na nástenke aj pozvánku na deň otvorených dverí Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Akcia je aktuálna pre piatakov a deviatakov. 

Dary na kostol

Na kostol farníci obetovali:

z krstov - Zary Šmahajčíkovej 40 €, Alexandra Žáka 50 €, Filipa Michaliska 50 €, Denisa Pitela 35 €.

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti.

Tento týždeň ďakujme trom farníkom za pomoc pri pílení dreva a tímu farníkov, ktorí pripravili piatkové chvály...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.