Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

33. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:30 pobožnosť k roku milosrdenstva (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Lev, Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi. 17:30 pobožnosť za rodiny
Streda posvätenie Lateránskej baziliky, 17:30 pobožnosť k Roku milosrdenstva (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky – bola patrónkou našej farnosti 17:00 Mariánske večeradlo, po sv. omši adorácia
Piatok 17:30 pobožnosť k Roku milosrdenstva, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota  
Nedeľa 34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Chvály 

Ako každý tretí piatok i tento budú od 20:00 do 21:30 v našom farskom kostole chvály spojené s

Chvály 

Ako každý tretí piatok i tento budú od 20:00 do 21:30 v našom farskom kostole chvály spojené s adoráciou.

Katolícke noviny

Katolícke noviny sa v 45. čísle:

- zameriavajú sa na návštevu pápeža Františka vo Švédsku

- spomínajú na významného slovenského saleziána Ernesta Macáka, ktorý zomrel 14. októbra

-  približujú osobnosť rakúskeho neurológa a psychiatra Viktora Emila Frankla, ktorí liečil metódou logoterapie  

Deň otvorených dverí

Úspešná Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline pripravuje Deň otvorených dverí. Viac na plagáte.

Všimnite si na nástenke aj pozvánku na deň otvorených SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci a Pedagogicko-sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. 

Dary na kostol 

Na kostol farníci obetovali: farníčka 5 €, 20 e,

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti. Tento týždeň ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali prestížny seminár na počesť 200 rokov narodenia nášho pána farára Františka Tagániho i miestnej pobočke Jednoty dôchodcov Slovenka za zorganizovanie pobožnosti pri pamätníku padlých.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.