Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

32. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok 17:30 pobožnosť k roku milosrdenstva (modlia sa chlapci)
Utorok Sv. Lev, Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi. 17:30 pobožnosť za rodiny
Streda posvätenie Lateránskej baziliky, 17:30 pobožnosť k Roku milosrdenstva (modlia sa dievčatá). Po večernej sv. omši Lectio divina
Štvrtok 8:00 sv. omša za Františka Tagániho,17:00 Mariánske večeradlo, po sv. omši adorácia
Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa 17:30 pobožnosť k Roku milosrdenstva, modlia sa birmovanci, 18:00 sv. omša pre birmovancov
Sobota Sv. Jozafat, biskup a mučeník
Nedeľa 33. nedeľa v cezročnom období

Seminár o Františkovi Tagánim

Vo štvrtok 10. novembra bude spomienkové podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského kňaza, národovca a mecéna Františka Tagániho.  Začneme sv. omšou o 8:00 (o 7:00 sv. omša nebude). Po nej položíme veniec k pamätnej tabuli na fare. Ďalší program pozriete na nástenke. Všetci ste pozvaní. 

Deň padlých

Piatok 11. novembra je Dňom spomienky a modlitieb za padlých vo vojnách. Turzovská pobočka Jednoty dôchodcov na Slovensku preto pripravuje v piatok o 11:00 pred kostolom pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne pietny akt, na ktorý nás pozýva.

Kalendáre

Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu.

Vzadu na stolíku sú pekné nástenné kalendáre s fotografiami kostolov zasvätených Fatimskej Panna Márii i s kostolíkom v Turkove.  Ich cena sú 2 €. 

Dary na kostol

Na kostol farníci obetovali: Rodina v Dlhej 300 € a 100 €, na pastoračné centrum 20 €, z príležitosti pobožnosti pri kaplnke v Predmieri 139 €, z pohrebu Márie Sadlekovej 20 €, zo spovedania chorých 140 €, z krstu Doroty Hanuliakovej 50 €,

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.