Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 1 Kor 6, 1-11, Lk 6, 12-19 

V dnešnom prvom čítaní sa veľa raz spomína slovo „súd“ v rôznych obmenách. 

Sv. Pavol sa rozhorčuje nad Korinťanmi v dvoch stupňoch.

  1. Že sa vôbec súdia
  2. Že sa odvažujú súdiť pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!

Prvému bodu by sme mali rozumieť. Druhý môže byť nejasný. Sv. Pavol vyčíta, že ak majú spor obracajú sa na „svetské“ súdy. Používa výraz „nespravodlivý“ – ľudia, ktorí neveria v Krista. V tom čase to boli pohania. „Svätí“ – tak volali kresťanov. Význam toho je, aby sa nesúdili pred svetskými súdmi, keď sa už súdia, ale pred „cirkevnými“.

Dôvodí:  

Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodni rozsúdiť maličkosti?! Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!

Je z jeho odkazu aktuálne niečo aj pre nás?

  1. Stupeň. Súdenie sa.

Máme právo aby nám súd pomohol dovolať sa spravodlivosti. Aktuálny príbeh. Prišla jedna matka pýtať pomoc pre deti. „Otec“ bral prídavky, prepíjal ich, teraz je vo väzení. Súd musí rozhodnúť, aby ich dostávala matky. Súd tiež musí rozhodnúť o výživnom pre dieťa...

Ale... neplatí aj o nás: Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

  1. Stupeň: súd pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!

Máme cirkevný súd, ale ten sa využíva najviac na vyhlásenie neplatnosti manželstva, a nie na majetkové spory.

Možno by sa tu dalo zahrnúť podplácanie súdu – robíme ho nespravodlivým. To je vážne previnenie proti spravodlivosti.

Všetci sme povolaní – aj keď nie ako apoštoli (dnešné evanjelium). Sme povolaní k nasledovaniu Pána Ježiša.

Boli sme aj sme všelijakí. Aj o nás platí:  Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

A v evanjeliu nám zaznelo: A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Turzovka, 6.9.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.