Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

BOH ČLOVEKA NEOPÚŠŤA

Stredom Ježišovho učenia je láska Boha k človeku. Učil to aj to dokazoval. Vidíme to plasticky v tomto veľkonočnom čase. Zjavná je jeho obeta až na drevo kríža.

Jeho zmŕtvychvstanie nám ukazuje, že ide až za hranice smrti. A pretože Boh človeka miluje, nemôže ho opustiť a prenechať smrti. Naopak – pripojí ho k sebe, zdroju života a činí ho nesmrteľným. 

ŽIVOT NEKONČÍ, LEN SA MENÍ

Ako bude vyzerať posmrtný život? Ježíš odpovedá nie tak slovami, ako postojom po zmŕtvychvstaní, že život po smrti sa vymyká predstavám a pravidlám pozemského života. Zjavuje sa v rôznych podobách, jeho telo porušuje bežné zákonitosti. Ide o novú existenciu, týka sa celej ľudskej reality, ktorá bude premenená.

Ak hovorí Pán Ježiš o budúcom živote, tak len v obrazoch. Zvyčajne ho prirovnáva k hostine. Nie obyčajnej, ale svadobnej a kráľovskej, čo bolo pre vtedajšieho človeka vrcholom šťastia a radosti.   

SPOJENIE S BOHOM JE SILNEJŠIE NEŽ SMRŤ

Jedno je však úplne isté: hlavný dôvod naplneného posmrtného života je treba hľadať vo vernosti večného Boha. Prísľub vzkriesenia je dôsledkom bezhraničnej Božej lásky, ktorá je silnejšia než smrť. 

BOH NÁS NAVŽDY PRIJÍMA DO SVOJEJ LÁSKY

Duch svätý sa od nás nikdy neodlúči. Spojenie s Bohom totiž pretrváva i po smrti. Vedomie, že nás Boh navždy prijíma do svojej lásky, sa nám stáva prameňom dôvery. Je to nádej pre našu zosnulú, ale i pre nás. 

TO ČO VIDÍM, JE KRÁSNE

„Vo svojej izbe mám fotografiu svojej prababičky. Prišla o manžela i o troch synov, ktorí mali tuberkulózu. Jej vnuk – môj prastrýc – nebol veriaci. Keď si uvedomil, že jeho babička skoro zomrie, povedal jej: ´Zakúsili ste toľko skúšok, môžete niečo povedať práve mne, ktorý nemám vieru?´ Vtedy mal dvadsať rokov. Babička mu vtedy neodpovedala. Za týždeň ju opäť prišiel navštíviť a povedala mu: ´To čo vidím, je krásne.´ A zomrela." (Roger Schütz) 

KRISTUS, NÁS MILUJE DO KRAJNOSTI

"KRISTE, TY SI TEN, KTORÝ NÁS MILUJE AŽ DO KRAJNOSTI

A BUDE NÁS MILOVAŤ I V ŽIVOTE, KTORÝ NEKONČÍ, V ŽIVOTE VEČNOM.  

VIEŠ O NÁS VŠETKO, ROZUMIEŠ NÁM A SI NÁM STÁLE NABLÍZKU."

Ježíš všetkým ľuďom adresuje tieto slova: „Prišiel som, aby všetci mali život v hojnosti“ (porovnaj Jn 10,10).

Tieto slova patria našej zosnulej, ale i nám.

(Podľa Roger Schütz)

Turzovka, 2.4.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.