Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby: 

Vianoce bývajú vždy sviatky rodinné. Všetci členovia rodiny sa snažia prísť domov, k rodičom, prežiť sviatky pospolu.

Dnešný sviatok Svätej Rodiny v nás má prehĺbiť tento zmysel pre rodinnú súdržnosť a pospolitosť.

Najprv preto ľutujme zo srdca, čím sme sa previnili proti rodinnému pokoju, čím sme spôsobili rozbroje a mrzutosti. 

Uvedenie do čítaní

1 Sam 1,20-22.24-28

Dnešné starozákonné čítanie popisuje ako sa rodia veľké osobnosti. Bola to matka, ktorá si syna od Boha vyprosila, matka ho Bohu zasvätila.

1 Jn 3,1-2.21-24

Druhé čítanie nám pripomína dôvod a základ našej vzájomnej rodinnej lásky i nášho ľudského bratstva.

Lk 2,41-52

V evanjeliu dnes počujeme, že i Boží Syn, keď sa stal ľudským Dieťaťom, robil rodičom starosti. Ale budeme tiež počuť, že ako každé poriadne dieťa sa nakoniec podrobí rodičom a domácemu poriadku.

Deti poučujú

Už ste sa niekde stratili? Ako to bolo? Čia to bola vina?

Pán Ježiš sa stratil. Skutočne sa stratil? Čo sme čítali v evanjeliu? Chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

Prečo ostal v Jeruzaleme? Bola to neposlušnosť? Predstavte si, chcel svojich rodičov poučiť. V čom? Vybadáme to z odpovede: On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?

Pripomenul im, že jeho otec je Boh. Kostol je jeho dom.

Už som vám hovoril, že vy môžete byť príkladom pre nás veľkých.

Môžete nás aj poučiť. V čom?

Poviem vám, ako Renátka poučila dospelých:

Bolo to dievča, ktoré malo rado pohyb a najmä potulky v prírode. Keď sa dostala na víkend k strýkovi, tak bola celá bez seba. Žila totiž v meste a preto sa veľmi tešila, že mohla ísť k nemu, bratancom a sesterniciam na chalupu. Vieme si predstaviť ako sa tešila, keď ju mama pustila a hneď v piatok mohla ísť na chalupu. To bolo radosti, keď sa zvítala s rodinou a najmä s Benom. Ten vrtel chvostom a vyskakoval omnoho skôr ako ju zbadali príbuzní.

V sobotu ešte robili kde čo pri chalupe, ale v nedeľu to malo prísť. V sobotu večer pripravili batohy, ďalekohľad... a v nedeľu ráno mali vyraziť. Najviac sa tešili Ben a Renátka. Až do chvíle, keď už mala ísť spať a začala sa modliť. Vtedy si uvedomila, že je nedeľa a mala by ísť do kostola. Vôbec jej nešlo o podpis do kartičky, ale jednoducho si povedala: Pán Boh mi dal mojich blízkych, dal prírodu. A ja?  Čo teraz? 

Aj si myslela, že nebude kaziť radosť ostatným, ale potom našla odvahu a zaklopala strýkovi na izbu a povedala, že zajtra nepôjde do hôr. Ten bol šokovaný. Keď mu povedala prečo, strýko sa na ňu zvláštne pozeral, zamyslel, potom sa usmial a povedal: To nie je problém, naštartujeme tereňak, privstaneme si, pôjdeme do kostola a potom hurá, do hôr.

Renátka vôbec nemala problém vstať, boli na prvej rannej sv. omši a potom hurá do hôr. A vôbec nič nestratili, lebo zrána bola hmla. Len Ben sa čudoval, prečo ho neberú – to vôbec nechápal, že nemôže do kostola. O to viac vyskakoval, keď ho po sv. omši vzali na tuláčku.

Renátka bola večer unavená, ale šťastná. A vôbec sa nezabudla poďakovať za pekný deň.  

Koho poučila Renátka?   

Tak ako Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí, tak aj Renátka. 

Modlime sa:

Bratia a sestry, keď v duchu pozeráme na svätú rodinu pri jasličkách, zvelebujme Boha a prosme ho za naše rodiny a najmä deti.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.) 

  1. Za našu veľkú rodinu Cirkev:

aby sa, tešila z narodenia Spasiteľa, Ježiša Krista.

prosme Pána. 

  1. Za predstaviteľov štátov:

aby spravodlivými zákonmi chránili práva rodín,

prosme Pána. 

  1. Za deti na celom svete:

aby mali dostatok chleba, dobrú výchovu

a učili sa milovať Priateľa detí, Ježiša Krista, prosme Pána. 

  1. Za naše deti:

aby sa tešili, že spolu s rodičmi môžu chodiť do kostola,

prosme Pána. 

  1. Za tých, ktorí nemajú rodinu,

alebo utekajú od nej kvôli zlým podmienkam:

aby im pomohli láskaví ľudia, prosme Pána. 

  1. Za nás a naše rodiny:

aby nezabúdali na spoločnú modlitbu,

a účasť na svätých omšiach, prosme Pána.

          

Bože, náš Otec, ty si chcel,

aby sa tvoj Syn narodil v ľudskej rodine.

Daj, aby každé narodené dieťa malo milujúcich rodičov

a aby Cirkev vždy hľadala iba tvoju vôľu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 27.12.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.