Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

Liturgický kalendár a program na tento týždeň
Pondelok  Spomienka na všetkých verných zosnulých
Utorok 17:15 pobožnosť za rodiny
Streda

Sv. Karola Borromea

Sv. omše obetujeme za zomrelých kňazov a biskupov diecézy

Štvrtok 17:00 Mariánske večeradlo
Piatok Prvý piatok v mesiaci, 18:00 sv. omša určená pre birmovancov
Sobota  13:00 sv. omša u Červeníka v Dlhej. 

Nedeľa

32. nedeľa v cezročnom období

Spomienka všetkých verných zosnulých 

Sv. omše: Turzovka – 7:00, 10:00, 11:15, 18:00, Dlhá – 15:00, Turkov –17:00

Prvý piatok v mesiaci

Spovedanie a sv. omše k prvému piatku:

Pondelok: Dlhá – 12:00 spovedáme chorých 14:00 spoveď v kostole, 15:00 sv. omša 

              Turkov –16:00 spoveď, 17:00 sv. omša

Utorok: Dlhá - 14:00 spoveď,15:00 sv. omša 

Piatok: Turkov: 16:00 sv. omša

            Turzovka - Spovedanie chorých 8:30, sv. omše: 7:00 a 18:00. Adorácia od 16:30.

Odpustky za zosnulých

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a vyzná vieru (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Taktiež, kto nábožne navštívi cintorín v dňoch od 1. do 8. novembra a pomodlí sa za zosnulých, môže pre zosnulých obetovať odpustky.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: stav posväcujúcej milosti, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Každý deň oktávy po večernej svätej omši sa budeme pri kríži pred kostolom modliť za zomrelých veriacich. 

Dary na kostol

Na kostol obetovali: farníčky 50, 5 €, na kostol v Dlhej 50 €, z pohrebu Marty Repčíkovej 50 €, farník 100 €, z krstov: Karolíny Bebčákovej 5 €, Jakuba Cesneka 20 €.

Ďakujeme aj za vaše modlitby, obete a angažovanosť vo farnosti: Tento týždeň to bolo napríklad organizovanie modlitieb ruženca v nedeľu pri kaplnke u Okuliarov a spomienkovej slávnosti nášho rodáka, kňaza Jána Harantu.  
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.