Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa otvára práve dnes. K svätým rokom patri aj otvorenie milostivých brán.

V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10:30 Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, otvárať Porta sancta (svätú bránu) v rámci Svätého roku milosrdenstva. V rovnakom čase sa otvoria sväté brány v ďalších chrámoch našej diecézy:

V Bazilike Rajecká Lesná a farských kostoloch: Žilina-Hájik, Dubnica nad Váhom, Višňove a v kostole na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa, kde je obradom poverený Mons. Jozef Petráš.

Svätá brána je spojená s možnosťou získať mnohé milosti.

Pápež František v liste, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva uvádza: „Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta".

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva v našej farnosti

 Predbežne si Rok milosrdenstva budeme vo farnosti pripomínať takto:

Každý pondelok o 17:30 sa Ruženec Božieho milosrdenstva budú modliť chlapci.

V utorok sa Ruženec Božieho milosrdenstva budeme modliť o 17:30 v rámci pobožnosti za rodiny.

V stredu o 17:30 sa Ruženec Božieho milosrdenstva pomodlia dievčatá.

Vo štvrtok po večernej svätej omši bude bývať adorácia s  Ružencom Božieho milosrdenstva.

V piatok o 17:30 by sa mali modliť Ruženec Božieho milosrdenstva birmovanci.

Pred rannými sv. omšami sa budeme modliť klasický ruženec, ktorý zakončime modlitbou na Rok Božieho milosrdenstva.

Odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva 

 Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)  

       I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony: 

  1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.
  2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.
  3. Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.
  4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.
  5. Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.

        II.Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky a to tým, že:

  1. Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi. 2. Príjmu Najsvätejšiu eucharistiu. 3. Budú účastní slávenia svätej omše, alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.), a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet). 

       III. Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka,  ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden, alebo viac skutkov telesného, či duchovného milosrdenstva.  

Skutky telesného milosrdenstva sú:

  1. Dávať jesť hladným. 2. Dávať piť smädným. 3. Prichýliť pocestných. 4. Odievať nahých. 5. Navštevovať chorých. 6. Poskytovať pomoc väzňom. 7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva sú:

  1. Napomínať hriešnikov. 2. Poúčať nevedomých. 3. Dobre radiť pochybujúcim. 4. Tešiť zarmútených. 5. Trpezlivo znášať krivdu. 6. Odpúšťať ubližujúcim. 7. Modliť sa za živých i mŕtvych. 

      IV. Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:

  1. Vo väzenských kaplnkách. 2. Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.

     V. V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.