Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 1, 1-6, Mk 1, 14-20

 Komu porozprávate úprimne čo vás teší, čo vás trápi? Koho radi počúvate, nájdete si pre neho čas? Nemusím hádať, predsa tomu a toho koho máme radi. Láska sa dáva spoznať.

Boh je láska. Preto sa dáva spoznať. Boh sa pre nás otvára, voláme to zjavenie. A tak poznávame Boha rozličným spôsobom. Cez jeho diela – prírodu. Z nej môžeme vybadať veľkosť Božiu, krásu, starostlivosť, múdrosť... Hovorí k nám v hĺbke srdca cez svedomie a najviac cez Sväté Písmo.

Boh sa k nám aj nesmierne skláňa vo svojom Synovi. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Tu by sme mohli opäť prečítať prvé dnešné čítanie.

Jedna generácia mala tu česť osobne sa s nim stretnúť, poznať ho, dokonca niektorých si, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, pozval za svojich spolupracovníkov.

Prečo nám však evanjelisti ako prvé jeho slova zanechali: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“  

Tú prvú vetu – naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo  - chápeme. Teda ako tak.

 Boh prišiel, znížil sa k nám, aby nás povýšil do svojho života - aby nám priblížil kráľovstvo.  

Tú druhú vetu - Kajajte sa a verte evanjeliu, na prvý pohľad chápeme ešte lepšie. Skutočné? Možno len teoretický. Či nepočúvame: Prečo mám robiť nejaké sebazaprenia, prečo mám chodiť na sv. spoveď, prečo mám niečo vytrpieť, premáhať sa...

Vráťme sa k úvodu: Ak niekomu zverím svoje problémy, zaťaží ho to, počúva ma, ale len preto, že mi venuje čas a zriekne sa inej činnosti. Poviete, ak ho mám rád, tak mi to nerobí nejaké ťažkosti, robím to rád...

A presne o tom je to aj vo vzťahu k Bohu. Ak si uvedomím, aký je to veľký dar, že Stvoriteľ sa nám dáva v Ježišovi, tak nemám problém kajať sa. Veď je to pre evanjelium – radostnú zvesť.

V láske musia byť aj obety. Koľko trápení stalo matku i otca kým nás „postavili na nohy“. Nie vždy to bolo pre nich ľahké. 

Aj život viery je niekedy náročný.

Turzovka, Turkov, 12.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.