Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kor 11, 1-11 Mt 6,7-15

Prečo je modlitba Otčenáš najdôležitejšia modlitba v kresťanstve odpovedá sv. Cyprián: Ktorú modlitbu by mohol Boh vypočuť viac než tú modlitbu, ktorá je z úst samého Syna, ktorý je pravda.

Preto si dovolil Jefragnone na konci knižočky: Modlitby v neznesiteľné dní napísať - Keď nepomôžu tieto modlitby modli sa Otčenáš...

Keď som to prvý raz ako bohoslovec prečítal, zdalo sa mi to ako fráza. Ak takt od spisovateľa „neuraziť autora Otčenáša“. Čim ďalej tým viac mu dávam za pravdu.

Len pozor, aby sme túto vznešenú modlitbu neodriekali mechanicky. Povieme úmysel a potom sa pomodlíme Otčenáš. Zas úmysel a zas sa ho pomodlíme. Pripadne ešte pridáme Zdravas...

Myslite si, že keď sa Pán Ježiš celé noci modlil, opakoval Otčenáš?

Augustín hovorí, že prosby sú v Otčenáši rozdelené do dvoch skupín. Prvé tri sa týkajú Boha a štyri sú v prospech človeka. Tie prvé sú jedno veľké prianie na oslavu Boha na zemi.

Druhá skupina prosieb je pre človeka. Jeho hmotné, ale aj duchovné potreby.

Z toho potom vyplýva, že ak oslavujeme Boha, je to v intenciách prvých troch prosieb Otčenáša.

Ak prosíme o hmotné a duchovné potreby má to byť podľa modlitby, ktorú nám dal Ježiš za vzor.

Takže, aj keď sa nemodlíme presne podľa Otčenáša, môže to byť podľa neho, ak je to v jeho duchu.

Ak sa modlíme čo nie je obsiahnuté v Pánovej modlitbe, nie je to dobrá modlitba.

Otestujme si naše modlitby podľa Otčenáša.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 18.6.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.