Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do sv. omše:

 Dnešná 1. pôstna nedeľa nám chce pomôcť k obnove a náprave života. Pripomína nám, že tak ako sa Noe zachránil z vôd potopy, tak sme boli zachránení vodou krstu. A ako Pán Ježiš odolal pokušeniam Zlého, tak môžeme víťaziť aj my silou sviatosti krstu, modlitby a dobrými skutkami.

 Uvedenie do čítaní:

 1. Gn 9,8-15

Prvé čítanie nám hovorí o tom, že po potope - tomto hroznom dôsledku ľudskej pýchy - Boh ponúka zmluvu pre človeka i pre celé stvorenie. Boh sa v nej jednostranne zaväzuje, že zaistí budúcnosť všetkému živému.

2. 1 Pt 3,18-23

Potopa očistila ľudstvo a po nej Boh dáva ľuďom vďaka krstu budúcnosť v Božom kráľovstve so zmŕtvychvstalým Kristom. Pôstna doba nám pomáha znova objaviť a prežívať istotu Božích prisľúbení dané nám pri krste.

 3. Mk 1, 12-15

Dnešný úryvok z evanjelia podľa Marka má dve témy; Ježišovu prípravu na verejné účinkovanie, vrátane pokušenia a najstručnejšiu charakteristiku Ježišovho kázania.

 

OBRAZ BOHA

Snáď každý z nás si uvedomuje, žeby bolo potrebné v pôste niečo robiť, niečo vylepšiť, niečoho sa zrieknuť, prehĺbiť svoj duchovný život. K tomu je potrebné mať pevnú vôľu. Každý človek má vraj silnú vôľu, ale nemá motiváciu – dôvod prečo niečo robiť, či nerobiť. Čo by mohlo byť tou motiváciou?

Je márne chcieť prehĺbiť svoje kresťanstvo, zlepšiť svoj duchovný život iba pracou na sebe, snahou, zvýšeným konaním zbožných skutkov a neobnoviť (a často dôkladne neopraviť) náš obraz Boha. A práve tu môžeme nachádzať motiváciu.

P. Ján Evanjelista Urban kedysi napísal:

“Človek je taký, aký má obraz Boha”. A mať správny obraz Boha, by mohlo byť našou motiváciu!

I kresťania často veria v Boha - strašiaka alebo policajta, alebo naopak v Boha - neškodného dobráka (“milý Pánbožko”).

Akého Boha veríme? Otestujme sa na základe myšlienok inšpirovanými prednáškou Mariána Dragúňa:

 1. Je pre teba život s Bohom vzrušujúci, plný dobrodružstiev? Ak nie, veríš v boha, ktorý je staromódny, neživotný boh
 2. Prežívaš s Bohom "veľké veci", i „maličkosti? Ak nie, veríš v boha, ktorý je boh „nad oblakmi“
 3. Veríš, že Boh prežíva všetky svoje city s tebou? Ak nie, veríš v Boha, ktorý je boh - počítač
 4. Je tvoj Boh schopný vyriešiť každý tvoj problém? Ak nie, veríš v boha, ktorý je boh slaboch
 5. Máš pocit, že je ťažké zapáčiť sa Bohu, pokým nesplníš všetky jeho príkazy? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh dozorca
 6. Myslíš na to, aké pocity prežíva Boh, keď sa spovedáš ? Ak nie, veríš v boha, ktorý je bezcitný
 7. Hovoríš si: stane sa, čo sa má stať, ja v tom nič nespravím? Ak áno, veríš v boha, ktorý je bábkar, a ty si bezmocnou bábkou v jeho rukách
 8. Cítiš často beznádej, opustenosť ? Ak áno, veríš v boha, ktorý nie je Otcom
 9. Mávaš pocit, že Boh neprijíma tvoje správanie, tvoju existenciu? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh žandár
 10. Neprijímaš seba samého keď schybíš, je ti ťažko odpustiť si ? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh despota
 11. Myslíš si občas: keby tak ľudia vedeli, kto vlastne som? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh na to aby ťa povýšil a uznal
 12. Vyčítaš Bohu, že stvoril svet nie práve najdokonalejšie, že ty by si ho stvoril lepšie ? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh omylný
 13. Mávaš pocit, že vlastne nevieš, čo od teba Boh chce? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh vzdialený a cudzí.
 14. Je schopný tvoj Boh urobiť zázraky v tvojom živote? Ak nie, veríš v boha, ktorý je starcom nad oblakmi
 15. Máš pocit, že Boh sa o teba ani nezaujíma? Ak áno, veríš v boha, ktorý je hodinár
 16. Máš strach o svoju budúcnosť, o svoje zdravie, o svoje povolanie? Ak áno, veríš v boha, ktorý je boh pre núdzové prípady
 17. Ľahko prijímaš ľudí takých, akí sú, vieš im odpustiť ich chyby, zlyhania, vieš prijať ich povahu? Ak nie, neveríš v boha, ktorý je milosrdný Otec
 18. Hanbíš sa pred niektorými ľuďmi za to, že si veriaci? Ak áno, veríš v boha, ktorý je slabošský boh a nič pre teba neznamená.

 Pravý Boh môže by pre nás príkladom formácie osobnosti.

V Boha, ako ho poznal Izrael, a v Boha - nášho Otca Pána Ježiša Krista, veria len niektorí. Pohlaď do Starého zákona v nasledujúcich pôstnych nedeliach nám ukáže Boha, ktorý sa stará, ktorý je neuveriteľne angažovaný pro človeka, Boha verného a spravodlivého, ktorý zlo neprehliada, ale prekonáva ho štedrosťou svojho milosrdenstva a zľutovania. Izraelský Boh zmluvy je Boh verný, ktorý zaväzuje seba samého omnoho viac k väčším veciam, než svojho partnera – ľudstvo. Tento Boh dodržiava zmluvu verne napriek všetkým odpadom Izraela a privedie ich v Ježišovi Kristovi k naplneniu. My v tomto naplnení žijeme, jeho “tvarou” je cirkev. V nej človek nachádza záchranu ako v Noemovej arche a je ďalej posielaný do života, ako tí, čo opustili Noemov koráb, avšak v istote Božej záchrany, v istote zmluvy, ktorou sa Boh voči človeku viaže. Je teda treba si znovu “prehliadnuť” náš vlastný obraz Boha a pýtať sa sám seba, či s Božou vernosťou voči sebe samému počítam, či sa cítim byť účastníkom zmluvy, či teda tiež žijem z daru, ktorý mi Boh v zmluve dáva.

Môže nám v tom pomôcť slovo evanjelia, kde sme počuli:

 - “naplnil sa čas”: v Biblii čas len tak neubieha. Boh má svoj plán, veci idú podľa neho k svojmu naplneniu. A tak keď sa naplní čas, môže sa iba určitá vec stáť (ako sa Márii naplnili jej dni a porodila svojho jednorodeného - Lk 2, 6-7)

 - “priblížilo sa Boží kráľovstvo” - toto jedinečné priblíženie sa Boha k človeku, do jeho života, je definitívne. My sami žijeme v tejto plnosti časov, do ktorej sa pri Ježišovo príchodu dospelo. Boží kráľovstvo je realitou v našom živote, i keď trpíme tým, že sa toto kráľovstvo ešte nepresadilo (a v tomto svete nepresadí) vo svojej plnosti, že je tu teda stále zlo (porov. Rím 8,19).

- “kajajte sa – obráťte sa” súvisí s príchodom kráľovstva.

Nedá sa obrátiť kamkoľvek. Ani od hriechu kamkoľvek nie! Ide o to, obrátiť sa k Bohu, ktorý v Kristovi prichádza, k jeho kráľovstvo, k jeho milosti. Inak povedané: “Hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť” a dúfať, že “ostatné nám bude pridané”.

 Oba pojmy, Božie kráľovstvo a obrátenie (pokánie), majú pre ľudí zmysel dnes len vtedy, keď nie sú prázdnymi náboženskými frázami, ale keď sa dôjde k ich skonkrétneniu v živote dnešných ľudí.

Turzovka, vigília 21.2., Turkov, Dlhá, Olešná, 21.2.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.