Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Práce birmovancov

Starý a Nový zákon, utrpenie a zmŕtvychvstanie

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). 2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! 3. Čo znamená pre teba Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

Čítať ďalej...

Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Modlitba, Starý zákon - Nový zákon

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 

  1. Čo znamená pre teba modlitba?
  2. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)

Čítať ďalej...

Starý zákon - Nový zákon; Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov VII. skupiny (Animátor K. Siverová) na otázku: 

  1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)
  2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Starý zákon - Nový zákon; Utrpenie a Boh

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 

  1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). Základné rozdiely, v čom je posun, rozdiel – oblasť náuky, bohoslužby, morálky... (Referát)
  2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! Čo robíte, mali by ste robiť, aby ste tento mylný názor napravili medzi kamarátmi? (Úvaha)

Čítať ďalej...

Panna Mária IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 
1. Sedembolestná Panna Mária  a Slovensko (Referát),
2. Napíš v čom ťa oslovuje život Panny Márie!

Čítať ďalej...

Žalmy III:

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Čítať ďalej...

Žalmy IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Aký žalm ťa zaujal a prečo?:

Čítať ďalej...

Žalmy IV.

Čítať ďalej...

IV. prikázanie VIII.

Predkladám odpovede birmovancov IV. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku v súvislosti s ôsmym prikázaním: Prečo je také rozšírené ohováranie a osočovanie? V čom vidíš dôvody? 

Čítať ďalej...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.